מאמר מאת מרים אדלסון (פרט). "ישראל היום", 15.9.2020

מאמר מאת מרים אדלסון (פרט). "ישראל היום", 15.9.2020