"דה-מרקר", 11.6.2020

"דה-מרקר", 11.6.2020

• תודה, עזי רונן