ב"מעריב" שוב פרסמו סקר שנערך בקרב יהודים בלבד ודיווחו על ממצאיו כאילו הם מייצגים את כלל הציבור בישראל. אתמול (1.4) התפרסמה ב"מעריב" ידיעה מאת מעיין הרוני על סקר שנערך לקראת הבחירות לכנסת עבור ההסתדרות הרפואית לישראל (הר"י). הסקר בחן את עמדת הנסקרים כלפי מערכת הבריאות, ועד כמה חשובה להם המחויבות של המפלגות השונות לטפל במערכת הבריאות.

נושאים אלו, כמובן, רלבנטיים לכלל אזרחי מדינת ישראל, יהודים ולא יהודים כאחד. ואולם, הסקר של הר"י שעליו דווח ב"מעריב" נערך בקרב יהודים בלבד.

סקרי אפרטהייד, כלומר סקרים שמפלים קבוצת אוכלוסייה ללא הצדקה עניינית, אסורים לפי תקנון האתיקה של מועצת העיתונות. שתי ערכאות בבית-הדין לאתיקה של המועצה קבעו כי מדובר בנוהג פסול ובעל השלכות מסוכנות. "כללי האתיקה משמיעים בקול גדול שחופש העיתונות אינו החופש לפרסם דברים המדירים קבוצה מסוימת, ובפרט לא קהילה, עדה או מיעוט", פסק בית-הדין לאתיקה.

בפסקה הפותחת בידיעה של "מעריב" מצוין כי הסקר, שנערך על-ידי מכון סאפיו, בוצע בקרב יהודים בלבד, אך רוב הדיווח מתייחס אל הממצאים כאילו הם מייצגים את עמדת "הציבור" בישראל. כך בכותרות ("רוב הציבור בוחר בבריאות") ולאורך הדיווח כולו. גם יו"ר ההסתדרות הרפואית, פרופ' ציון חגי, שמצוטט בידיעה, התייחס לנתונים כאילו הם מלמדים על עמדת "הציבור", ולא הציבור היהודי בלבד.

הטעיה שכזו פסולה מבחינה אתית, כפי שקבע בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות: "הצגתה בכותרת של עמדת 'הישראלים', 'תושבי ישראל' או ה'ציבור', כאשר הלכה למעשה מדובר בעמדת מדגם ה'יהודים' – פשוט מטעה. לא היה כל קושי לומר במפורש בכותרת כי מדובר בעמדת ה'יהודים'. לא היה כל צורך להאריך את הכותרת על מנת לדייק, מכאן, שהרושם המטעה העולה מן הכותרת – אין מקורו בניסיון לתמצת את העיקר".

ב"מעריב" לא מסרו תגובה לדברים.