שמו התקין של המוסד האקדמי: אוניברסיטת קלן. "וואלה", 13.3.2019

שמו התקין של המוסד האקדמי: אוניברסיטת קלן. "וואלה", 13.3.2019