ב"ישראל היום" שוב פרסמו סקר ליהודים בלבד. גם אם ניתן הפעם להבין את הדרת הלא-יהודים מהסקר, הדיווח בעיתון היה מטעה ביותר והציג את ממצאיו כאילו הם מייצגים את כלל הציבור הישראלי.

בידיעה שפורסמה הבוקר (12.2) ב"ישראל היום" דיווח הכתב יואב פרידמן על ממצאים של סקר חדש שנועד לבחון את עמדות הציבור כלפי השבת. הסקר כלל שאלות לגבי עריכת קידוש והדלקת נרות והבילוי המועדף בשבת. כיוון שיום המנוחה של המוסלמים הוא שישי ויום המנוחה של הנוצרים הוא ראשון, ניתן לקבל את ההחלטה לסקור מדגם מייצג של יהודים בלבד, אף כי עדיף היה כמובן לשאול מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה על הבילוי המועדף ביום המנוחה, וכך גם לקבל תמונה רחבה יותר של עמדות הציבור בישראל.

"ישראל היום", 12.2.2019

"ישראל היום", 12.2.2019

כך או אחרת, בבואם להציג את ממצאי הסקר התעלמו ב"ישראל היום" מהעובדה שהדיווח מתייחס ליהודים בלבד. אף שכחמישית מאזרחי מדינת ישראל אינם יהודים, הדיווח ב"ישראל היום" התייחס לסקר שבוצע בקרב יהודים בלבד כאילו הוא מייצג את כלל "הישראלים".

הטעיה שכזו פסולה מבחינה אתית, כפי שקבע בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות: "הצגתה בכותרת של עמדת 'הישראלים', 'תושבי ישראל' או ה'ציבור', כאשר הלכה למעשה מדובר בעמדת מדגם ה'יהודים' – פשוט מטעה. לא היה כל קושי לומר במפורש בכותרת כי מדובר בעמדת ה'יהודים'. לא היה כל צורך להאריך את הכותרת על מנת לדייק, מכאן, שהרושם המטעה העולה מן הכותרת – אין מקורו בניסיון לתמצת את העיקר".

על-פי הידיעה, אגב, הסקר הוא חלק ממיזם פרסומי של העיתון במימון חברת סטימצקי.

מ"ישראל היום" לא התקבלה תגובה.