אתר "גלובס", 1.2.2019 (צילום מסך)

כמו כן, כך לא כותבים "אנטארקטיקה". אתר "גלובס", 1.2.2019 (צילום מסך)

בניגוד לכותרת שהתפרסמה באתר "גלובס", גל הקור שפקד את ארצות-הברית לא הגיע מאנטארקטיקה, ואנטארקטיקה אינה משכנו של הקוטב הצפוני. הקוטב הצפוני נמצא באזור הארקטי, ואילו אנטארקטיקה נמצאת בצד השני של כדור הארץ (ושם גם נמצא הקוטב הדרומי).