התפתחות בפרשת כלי השיט: עו"ד דוד מולכו לא יועמד לדין, מדווחים באתר ערוץ 10 ובכותרת הראשית של אתר "הארץ". נקודה לשימור: הדיווח מדויק, המשטרה באמת לא מצאה ראיות שיאפשרו להעמיד לדין את דוד מולכו. נקודה לשיפור: עו"ד דוד מולכו כלל אינו קיים.

"הארץ" משבש את שמו של עו"ד יצחק מולכו, כותרת ראשית, 8.11.2018 (לחצו להגדלה)

"הארץ" משבש את שמו של עו"ד יצחק מולכו, כותרת ראשית, 8.11.2018 (לחצו להגדלה)

אתר ערוץ 10 משבש את שמו של עו"ד יצחק מולכו, ידיעה ראשית, 8.11.2018 (לחצו להגדלה)

אתר ערוץ 10 משבש את שמו של עו"ד יצחק מולכו, ידיעה ראשית, 8.11.2018 (לחצו להגדלה)