אתר "הארץ", 4.11.2018

אתר "הארץ", 4.11.2018

אסדת קידוח, מבאר מילון אבן-שושן, היא "משטח הצף על פני המים ועליו מגדל קידוח לביצוע קידוחי נפט וגז תת-מימיים". ואולם, מי שיתאמץ מאוד, כמו למשל עורכי אתר "הארץ", יוכל למצוא אסדה לקידוח גז גם באמצע מדבר סהרה.