באתר "וואלה" פרסמו בשבוע שעבר (4.10) ממצאי סקר דעת קהל לקראת הבחירות המוניציפליות בירושלים. על אף העובדה שכ-40% מבעלי זכות הבחירה בירושלים הם ערבים, הסקר התבסס על מדגם מייצג של בעלי זכות בחירה יהודים בלבד.

במהדורה המרכזית של אתר "וואלה" התארח מנחם לזר, מנכ"ל חברת פאנלס פוליטיקס, והציג ממצאי סקר שביקש לעמוד על סיכויי המועמדים לראשות עיריית ירושלים. כבר בפתח דבריו הבהיר לזר למגיש יעקב אילון לזר כי "הסקר הזה לא כלל את האוכלוסיה הערבית בירושלים", והסביר מדוע: "תושבי ירושלים, מזרח ירושלים, כ-30% מתושבי העיר [בפועל כ-40%; א.פ], לא סוקרים אותם כי אל"ף זה קשה, בי"ת זה יקר וגימ"ל הם גם עד היום לא השתתפו בבחירות בכמויות משמעותיות".

זו אינה הפעם הראשונה שכלי תקשורת ישראלי מרכזי עורך סקר לקראת הבחירות לעיריית ירושלים בלי לכלול את בעלי זכות הבחירה הערבים. לפני כחודשיים היתה זו חברת החדשות שערכה סקר דומה. בחברת החדשות הוסיפו חטא על פשע והטעו את ציבור הצופים לחשוב שהסקר שלהם נערך בקרב מדגם מייצג של כלל בעלי זכות הבחירה בעיר. רק בעקבות פניית "העין השביעית" נודע כי בפועל נערך הסקר בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד. ב"וואלה", כאמור, לא הטעו את הצופים והדגישו למן הרגע הראשון כי הסקר נערך בקרב יהודים בלבד.

כמו במקרה של "וואלה", גם הסוקרת של חברת החדשות טענה כי אין טעם של ממש בהכללת תושבי מזרח ירושלים בסקר שכן הם כמעט ואינם מצביעים בבחירות. אכן, תושבי ירושלים שאינם אזרחים נוטים להחרים ברובם את הבחירות המקומיות, אך על-פי חוקי המדינה שמורה להם הזכות להצביע. ראוי לפיכך לשמור להם את הזכות להביע את עמדתם בסקרים הבוחנים דפוסי הצבעה צפויים, גם אם המשמעות היא מאמץ גדול יותר של חברת הסקרים והשקעת משאבים נרחבת יותר מצד מזמין הסקר.

סקרי אפרטהייד, כלומר סקרים שנערכים בקרב חלק אחד של האוכלוסייה בלבד למרות שהם רלבנטיים לאוכלוסייה רחבה יותר, הם תופעה פסולה לפי תקנון האתיקה של מועצת העיתונות, למעט מקרים חריגים ביותר.

ערכאת הערעור בבית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות התייחסה במפורש למקרים שבהם סקרי דעת קהל נערכו בקרב יהודים בלבד, בטענה כי עמדת הלא-יהודים כבר ידועה מראש. "ההנחה כי בעניינים מסוימים דעתו של ציבור מסוים 'ידועה' או ניתנת לניחוש מהווה הכללה בלתי ראויה אשר עלולה לתת דרור לסטריאוטיפים ולדעות קדומות", נקבע בהחלטה. "לא ניתן להניח בנקל הנחות מסוימות בדבר דעתו של ציבור מסוים. קביעה זו הינה שגויה מיסודה, והיא מבטאת נורמה עיתונאית מסוכנת".

מיכל קליין, ראש מערכת החדשות ב"וואלה" וממלאת מקום העורך הראשי, מסרה בתגובה: "במהלך מהדורת החדשות התקיים דיון באולפן בנושא הבחירות לראשות עיריית ירושלים. במהלך הדיון הציג הסוקר מנחם לזר נתוני סקר שערך לאחרונה. הסוקר הדגיש את הקושי בעריכת סקרים בירושלים בכלל ובמגזר הערבי בפרט והציג את פילוח המגזרים שנסקרו ואופן סקירתם. בסקר הושם דגש מיוחד על המגזר החרדי שנסקר בסקר טלפוני. הסוקר הדגיש, כי לאור הקושי בקיום סקר מהסוג הזה, יש בו בעיקר כדי להעיד על מגמות ההצבעה".