בתוכנית "פגוש את העיתונות" פרסמו לאחרונה סקר דעת קהל שהתבסס על מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בלבד, אף שבעבר הצהירו כי יחדלו מהנוהג המפלה.

ב-25 באוגוסט, בתוכנית סוף העונה של "פגוש את העיתונות", שודרו ממצאים של סקר שנועד לבדוק את הפופולריות של השרים בממשלת ישראל. הסקר, שנערך על-ידי מנו גבע וד"ר מינה צמח ממכון מדגם בשיתוף iPanel, "בוצע בקרב 516 מרואיינים במדגם מייצג של כלל האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל", נכתב בגופן זעיר בתחתית המסך. כחמישית מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל, שאינה יהודית, הודרה מהסקר. הם לא נשאלו מה דעתם על איילת שקד, ישראל כץ או בנימין נתניהו. לא קיבלו אפילו הזדמנות לתת להם ציון.

סקרי אפרטהייד, כלומר סקרים שמדירים חלק מהאוכלוסייה אף שנושא הסקר רלבנטי עבורו, פסולים מבחינה אתית, כך קבע בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות בשתי ערכאות. "חופש העיתונות אינו החופש לפרסם דברים המדירים קבוצה מסוימת, ובפרט לא קהילה, עדה או מיעוט", קבע בית-הדין רק לפני שלושה חודשים. ובכל זאת, כלי תקשורת בישראל ממשיכים להדיר את החברה הערבית מסקרי דעת קהל.

אם לא די בכך, ב"פגוש את העיתונות" פעלו באופן שעלול להטעות את ציבור הצופים. הכיתוב עם המידע כי המדגם המייצג כלל יהודים בלבד פורסם בגודל כמעט בלתי נראה. לעומת זאת, שקופית גדולה בישרה כי הסקר בדק כיצד "הציבור מדרג את השרים". מנוסח זה ניתן היה להסיק כי מדובר בציבור הישראלי כולו.

גם בדיון שנערך בעקבות הממצאים שבו ודיברו המשתתפים על "הציבור", ולא על "הציבור היהודי" – למעט העיתונאית רויטל עמירן, שנזהרה בדבריה והדגישה כי כשהיא מדברת על עמדות "הציבור", כפי שהן עולות מהסקר, כוונתה לציבור היהודי בלבד.

"פגוש את העיתונות", 25.8.2018

"פגוש את העיתונות", 25.8.2018

ההתעלמות מכחמישית אוכלוסיית המדינה העניקה תוקף סטטיסטי להשוואה שביצעה מגישת "פגוש את העיתונות", רינה מצליח. מצליח השוותה בשידור בין ממצאי הסקר הנוכחי לממצאים שעלו מסקר קודם שנערך עבור התוכנית לפני כשנתיים וחצי, שאף הוא ביקש לעמוד על הפופולריות של שרי ממשלת ישראל, וגם הוא נערך בקרב יהודים בלבד.

בעקבות הביקורת שנמתחה באתר זה על הסקר המדיר מלפני כשנתיים וחצי הודיעה ד"ר צמח שלא תערוך עוד עבור כלי התקשורת בישראל סקרים ליהודים בלבד כשנושא הסקר נוגע לכלל אזרחי ישראל. ואכן, ב"פגוש את העיתונות", כמו גם בסקרים אחרים שערכה ד"ר צמח לחברת החדשות, החלו לסקור מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת, יהודים וערבים כאחד.

אולם נראה שבזמן האחרון הפסיקו בחברת החדשות להקפיד על ייצוג הולם בסקרים לכלל האוכלוסייה. לפני שבועות אחדים שידרה החברה סקר שנערך בקרב יהודים בלבד, שביקש לבחון את הפופולריות של המועמדים השונים לראשות עיריית ירושלים.

אף שפלסטינים תושבי מזרח העיר, שהם כ-40% מתושבי ירושלים, רשאים לבחור בבחירות המוניציפליות, הם לא נשאלו לדעתם בסקר. ד"ר צמח נימקה זאת בכך שהפלסטינים תושבי מזרח העיר מחרימים באופן מסורתי את הבחירות לראשות העירייה. הפעם הסבירה רינה מצליח בשידור כי הסקר לא נערך בקרב ערבים בשל חג הקורבן.

חברת החדשות מסרה בתגובה, באמצעות הדובר אלון שני: "חברת החדשות מקפידה בכל הסקרים שלה לדגום בקרב כלל האוכלוסייה, למרות שסקרים אלו יקרים משמעותית מסקרים אחרים. במקרה זה לא היה ניתן לבצע את הסקר בכלל האוכלוסייה בשל חג הקורבן, שחל בימים בהם נערך הסקר. רינה מצליח ציינה זאת באופן בולט בעת הצגת הסקר". בחברת החדשות ציינו עוד כי בעת הצגת הממצאים על המסך נכתב בבירור כי הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד.