"מעריב הבוקר", 2.8.2018

"מעריב הבוקר", 2.8.2018

• תודה, ערן סויסה