היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מבקש לדחות פעם נוספת את הדיון בתביעה שהוגשה נגד "ידיעות אחרונות" על רקע חשיפות "תיק 2000", לפיהן התקיים לכאורה משא-ומתן מושחת בין המו"ל והעורך האחראי של "ידיעות אחרונות" ארנון (נוני) מוזס לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו.

היועץ המשפטי לממשלה חויב למסור הודעה לבית-המשפט מיד עם סיום החקירה בתיק, השתהה במשך כמה ימים ובסופו של דבר ביקש ארכה להגשת בקשת עיכוב הליכים נוספת. משמעות הבקשה היא האפשרות שיתקיימו השלמות חקירה לגבי חלקו של מוזס ב"תיק 2000".

בתחילת השנה שעברה הגיש האזרח נועם זיצמן בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת ידיעות אחרונות בע"מ. לדבריו, במשך שנים נהג לרכוש את העיתון "מתוך אמונה כנה כי העיתון מספק לו את החדשות בהתאם לסטנדרטים העיתונאיים המקובלים, ותוך שהחדשות בעיתון נכללות בו בשל שיקולים ענייניים". בעקבות חשיפת תמלילי ההקלטות בין מו"ל העיתון מוזס לבין ראש הממשלה נתניהו התברר לו, לדבריו, כי "במשך שנים הנחו את התובעת שיקולים כלכליים ואישיים של בעלי מניותיה – שיקולים שהשפיעו באורח מהותי על תוכן העיתון שהיא מכרה לקוראיה".

באמצעות באי-כוחו, עורכי-הדין אלירם בקל ועודד גזית, טען זיצמן כי "מתמלילי השיחות עלה כי מוזס נכון היה להציע לנתניהו סיקור מוטה ובלתי ענייני בעיתון בתמורה לבלימת מתחרה עסקי של העיתון (העיתון 'ישראל היום') באופנים שונים". על סמך התמלילים, כמו גם על סמך שלל עדויות אחרות על המתרחש ב"ידיעות אחרונות", דרש זיצמן פיצוי בסך 200 מיליון שקל לרוכשי העיתון בשנים האחרונות.

באי-כוח "ידיעות אחרונות", עורכי-הדין תמיר גליק ושירה בריק-חיימוביץ', היו אמורים להשיב לבקשתו של זיצמן כבר לפני כשנה, אולם טענו כי אינם יכולים לשוחח עם מוזס על "תיק 2000" כל עוד החקירה נמשכת. גם היועץ המשפטי לממשלה התערב בתיק וביקש לעכב את ההליכים עד לסיום החקירה.

השופט יחזקאל קינר מבית-המשפט המחוזי מרכז קיבל את בקשתו של מנדלבליט, והחליט על עיכוב ההליכים עד לקבלת הודעת היועץ המשפטי לממשלה כי החקירה ב"תיק 2000" הסתיימה. "על היועץ המשפטי למסור הודעתו זו מיד עם סיום החקירה", הודגש בהחלטת השופט קינר.

השבוע הגיש היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות עו"ד אורי קידר, הודעה לבית-המשפט שלפיה ב-14.2.18 "הועברו תיקי החקירה ממשטרת ישראל לפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) ביחס לחקירה המכונה 'פרשה 2000' אשר בגינה הוגשה הבקשה לעיכוב הליכים בהליך". עם זאת, היועץ הוסיף להודעתו בקשה כי יוכל להגיש, בתוך 21 יום, בקשה עדכנית להמשך עיכוב ההליכים בהליך.

בתוך שעות אחדות הגיש זיצמן את תגובתו לבקשת היועץ. לדבריו, גם אם נקבל כפשוטה את הודעת היועץ כי החקירה הסתיימה ב-14.2 – "וספק אם יש לעשות זאת, נוכח משך פרק הזמן הרב שנדרש לצורך ניסוח המלצות המשטרה לאחר סיום החקירה" – הרי שעברו למעלה מעשרה ימים עד למסירת ההודעה לבית-המשפט, וזאת בניגוד להנחיה המפורשת של השופט. לפיכך, לטענת זיצמן, אין מקום לקבל את בקשת היועץ המשפטי לממשלה לקבלת ארכה עד להגשת בקשה נוספת לעיכוב ההליכים.

31297-01-17

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 168KB)

להורדת הקובץ (PDF, 169KB)