התוכנית "הכל כלול" של ערוץ 10 הטעתה את הצופים והפרה את תקנון האתיקה של מועצת העיתונות, כך קבע בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות. החלטה זו, ככל הנראה, מביאה לסיומה מסכת שהחלה בשנת 2015 ואשר הובילה את מועצת העיתונות להקים ערכאה חדשה, שלישית במספר, לבחינת התלונות.

בינואר 2015 שודרה בתוכנית "הכל כלול" של ערוץ 10 כתבה על מוקדני ער"ן, ובה נטען כי במוקד שמפעילה העמותה הוענק יחס עוין לכמה מהפונים (בער"ן טענו כי מדובר במקרה חריג, שטופל). במסגרת הכתבה הוצג ע', שצולם כשגבו למצלמה וקולו מעוות, שסיפר על יחס מבזה שקיבל ממוקדן ער"ן. במקביל שודרה הקלטה של שיחה טלפונית עם מוקדן ער"ן שמקלל את הפונה אליו. ב"הכל כלול" יצרו את הרושם שהאדם מההקלטה הוא אותו ע' שהוצג כשגבו למצלמה, אולם בפועל היו אלה שני אנשים שונים.

נ', האדם ששוחח טלפונית עם ער"ן והעביר את הקלטת השיחה למערכת חדשות ערוץ 10, פנה למועצת העיתונות בתלונה. לדבריו, התוכנית "הכל כלול", בהגשת סיון כהן, עברה על תקנון האתיקה של המועצה בכך שהטעתה את הצופים. במערכת "הכל כלול" הגיבו וטענו כי פעלו לפי כללי התקנון. הם לא הכחישו מפורשות כי ע' ונ' הם שני אנשים שונים, אך טענו כי "משיקולים מקצועיים נבחר מרואיין אחד אשר יתראיין לתוכנית", והוסיפו כי מאז השידור הם נתונים למסכת של הטרדות, ככל הנראה מצד נ'.

במועצת העיתונות החליטו לא לדון כלל בתלונה של נ' אלא לגנוז אותה. המשנה ליועצת המשפטית של המועצה, עו"ד אילן שדי, קבע כי בערוץ 10 טיפלו בנושא חשוב, תוך מאמץ ניכר למנוע את חשיפת המרואיינים, וזאת אף שבתלונה לא נטען אחרת. על הטענה כי התוכנית הטעתה את הציבור לא נכתב דבר בהחלטת הגניזה.

מתוך הכתבה על מוקד ער"ן בתוכנית "הכל כלול" בערוץ 10 (צילום מסך)

מתוך הכתבה על מוקד ער"ן בתוכנית "הכל כלול" בערוץ 10 (צילום מסך)

נ' לא ויתר, ובאמצעות עו"ד ירון וייסמן הגיש ערעור, שבו דרש מהמועצה לבחון את תלונתו על רקע סעיף 4(א') בתקנון האתיקה, שקובע מפורשות כי "לא יפרסמו עיתון ועיתונאי ביודעין או ברשלנות דבר שאינו אמת, אינו מדויק, מטעה או מסולף". היועצת המשפטית של המועצה, עו"ד יעל גרוסמן, דחתה את הערעור. בהודעה על הדחייה הובהר כי "למועצה אין את הכלים לבחון טיעונים עובדתיים ולקבוע מי מהצדדים לסכסוך דובר אמת".

לכאורה, התפקיד המרכזי של מועצת העיתונות הוא לשמש כתובת לתלונות, לזמן את הצדדים לבית-הדין, לשמוע את עמדותיהם ולקבוע האם כלי התקשורת הפר את תקנון האתיקה. אך במקרה הזה, כאמור, הוחלט בשנית לא לדון כלל בתלונה. מזכ"ל המועצה דאז אריק בכר מסר בזמנו ל"העין השביעית" כי שתי הערכאות המוסמכות של המועצה קבעו שאין לה אפשרות לדון בתלונה וכי אין מקום להעבירה לבית-הדין לאתיקה.

המתלונן נ' שוב לא אמר נואש. אם שתי הערכאות הקיימות אכזבו אותו, יפעל להקמת ערכאה שלישית. הוא קבל על חוסר הצדק בהחלטת המועצה ובשלהי שנת 2015 דנה מליאת המועצה, בין היתר על רקע המקרה שלו, באפשרות לשנות את נוהל גניזת התלונות. במאי של השנה שעברה, לאחר מספר דיונים פנימיים, הודיע המזכ"ל דאז בכר למתלונן נ' כי נבחנת האפשרות להקים ערכאה שלישית, שתאפשר בדיקה מקיפה יותר של התלונות המוגשות למועצה.

הערכאה השלישית אכן הוקמה, ולפני חודשים אחדים התכנסה לראשונה כדי לדון בתלונה של נ' נגד "הכל כלול". למרות שמצאה כי "על פני הדברים נעברה לכאורה עבירה לפי סעיף 4(א') לתקנון האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל", החליטה הערכאה השלישית שלא לדון בערעור לגופו, שכן התלונה של נ' הוגשה באופן אנונימי. במועצה הציעו לנ' להגיש מחדש את תלונתו, הפעם תוך הזדהותו. נ' הסכים לחשוף את זהותו בפני חברי המועצה, בתנאי שהם יימנעו מלפרסמה ברבים.

בית-הדין: "הדיוק בהצגת העובדות הוא מרכיב חשוב וחיוני באתיקה המקצועית של העיתונות. כל סטייה מנורמה זו היא פגיעה באתיקה העיתונאית, ויש בה כדי לגרום נזק לאמינותה של התקשורת בעיני הציבור"

במועצה הסכימו לכך, ובתחילת החודש נערך דיון בתלונה החדשה של נ', שאף הופיע בפני בית-הדין. לאחר הדיון קבעו חברי בית-הדין לאתיקה, היו"ר יובל קרניאל והחברים רפי מן ובן-דרור ימיני, כי בכתבה שבעקבותיה הוגשה התלונה "מילאה התוכנית את התפקיד הראוי, המצופה מארגון תקשורת בחשיפת תקלות והתנהגות בלתי הולמת מצד עובדי ציבור". עוד נקבע כי "הכתבה שודרה תוך שמירה נאותה על פרטיותם של המתלוננים, ולא נגרם נזק אישי למתלונן, שכן זהותו לא נחשפה".

יחד עם זאת, מיד בהמשך ההחלטה של בית-הדין לאתיקה נכתב כי "בניגוד לרושם שיצרה התוכנית, האדם שנשמע בהקלטה בשיחה עם מוקד ער"ן לא היה המרואיין באולפן, אלא המתלונן – ובכך היתה טמונה הטעיה של הצופים. במעשה זה היתה הפרה של סעיף 4א' בתקנון האתיקה של מועצת העיתונות, שכן היה זה פרסום 'ביודעין או ברשלנות של דבר שאינו אמת, אינו מדויק, מטעה או מסולף'".

בית-הדין הדגיש כי "הדיוק בהצגת העובדות הוא מרכיב חשוב וחיוני באתיקה המקצועית של העיתונות. כל סטייה מנורמה זו היא פגיעה באתיקה העיתונאית, ויש בה כדי לגרום נזק לאמינותה של התקשורת בעיני הציבור". חרף הקביעה כי התוכנית הפרה את תקנון האתיקה של מועצת העיתונות, לא הוטלה כל סנקציה על "הכל כלול".

בעקבות החלטת המועצה מסר נ' ל"עין השביעית": "סוף-סוף נעשה הצדק לאחר ששתי ערכאות דחו את התלונה. המסר שלי לציבור – להיות עם חשיבה ביקורתית ולהילחם על הצדק".

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 26KB)