מועצת העיתונות שוקלת לשנות את נוהל גניזת התלונות שמוגשות אליה, כך שכל תלונה תיבדק טרם גניזתה גם על-ידי נציגי המועצה, ולא רק על-ידי הייעוץ המשפטי הפנימי.

לפי נוהל הטיפול הנוכחי בתלונות המוגשות למועצה, היועץ המשפטי של המועצה, או מי שהוסמך על-ידיו, הוא המחליט בנוגע לכל תלונה אם תידון בבית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות או תיגנז. אם הוחלט לגנוז את התלונה, רשאי המתלונן להגיש ערעור בפני נשיא המועצה או מי שהוסמך על-ידיו. בפועל, בשנים האחרונות מוסמך בדרך כלל המשנה ליועצת המשפטית של המועצה, עו"ד אילן שדי, לבחון את התלונה בחינה ראשונית ולהחליט אם היא ראויה לדיון. אם הוא מחליט לגנוז את התלונה ומוגש על כך ערעור, הערעור נבחן על-ידי היועצת עצמה, עו"ד יעל גרוסמן.

בישיבה האחרונה של נשיאות מועצת העיתונות, שהתכנסה ביום חמישי האחרון, עלה נושא גניזת התלונות לדיון בעקבות כמה מקרים של גניזה שעוררו ביקורת. בין השאר מדובר בהחלטה לגנוז תלונה נגד העיתונאי אבירם זינו, שחשף בפני משטרת ישראל תכתובת שלו עם קצין המשטרה המנוח אפרים ברכה, טרם התאבדותו. ההחלטה נהפכה בהמשך, בעקבות ערעור שהגישו חברי הנשיאות ומליאת מועצת העיתונות.

בדיון שנערך ביום חמישי האחרון הציע חבר המועצה חיים שיבי לקבוע כי טרם גניזת תלונה שהוגשה למועצה, תועבר התלונה יחד עם נימוקי הגניזה לידיעת חברי וחברות נשיאות המועצה לאישור סופי.

"זו הצעה מאוד מעניינת", אמרה נשיאת מועצת העיתונות השופטת בדימוס דליה דורנר, אולם הוסיפה כי היא מציעה מנגנון אחר. לדבריה, עדיף שיקום בית-דין קבוע, שיורכב מחברי המועצה, וידון בתלונות שהוחלט לגנוז אותן. עם זאת, הנשיאה דורנר טענה כי ראוי לקיים על כך דיון מסודר בישיבה הבאה של מליאת מועצת העיתונות, שאמורה להתקיים בעוד שבועות אחדים.

עו"ד יובל יועז הציע לקבל כבר עתה החלטת ביניים שתקבע הוראת מעבר עד שיתקיים הדיון המסודר בסוגיה, כדי "שלא תהיה עוד תקלה". "סליחה, מה זה תקלה?", העיר מזכ"ל מועצת העיתונות אריק בכר. "זה שאתה קורא לזה תקלה זה עדיין לא הופך את זה לתקלה". "תסכים איתי שזה לא אחד משיאי מועצת העיתונות", אמר בתגובה שיבי. בסופו של דיון קצר הוחלט כי עד לישיבת המועצה הבאה יורשה הייעוץ המשפטי להמשיך לגנוז תלונות, אולם המועצה לא תפרסם זאת ולא תודיע על כך למתלוננים, כדי שההחלטה לא תהיה סופית.

במהלך הדיון הודיע המזכ"ל בכר לחברי הנשיאות כי מאז תחילת השנה הנוכחית הוגשו למועצה 53 תלונות, 43 מהן נגנזו. בתשובה לפניית "העין השביעית" מסר בכר את הנתונים בנוגע לתלונות וגניזתן בשנים האחרונות.

גורלן של התלונות שהוגשו למועצת העיתונות, 2010–2014

גורלן של התלונות שהוגשו למועצת העיתונות, 2010–2014

בשנת 2010 הוגשו 209 תלונות, שמהן נדונו 120 (המספר הגבוה נובע מאיחוד של תלונות רבות לדיון אחד); בשנת 2011 הוגשו 81 תלונות, שמהן נדונו 10; בשנת 2012 הוגשו 100 תלונות, שמתוכן נדונו 10; בשנת 2013 הוגשו 85 תלונות, שמהן נדונו 6; ואילו בשנת 2014 הוגשו 56 תלונות, שמהן נדונו 3 בלבד. מספר הערעורים שהוגשו על החלטות בית-הדין לאתיקה נע בשנים האחרונות בין אחד לשלושה.

בסיום הדיון שנערך ביום חמישי האחרון, לאחר שהנשיאה דורנר נבחרה לכהונה רביעית רצופה ונציגי ציבור חדשים הצטרפו למועצה, ביקשה עו"ד יעל גרוסמן, היועצת המשפטית של המועצה, את רשות הדיבור, בשמה ובשם המשנה לה, עו"ד אילן שדי.

"לאחרונה יש דיון ערני ברשת ואני מברכת על כך, אני חושבת שזה מעולה שיש אפשרות להחליף דעות", אמרה עו"ד גרוסמן, "אבל כאשר הדיון הענייני מתייחס להחלטות ספציפיות שאילן מקבל או אני, אני מבקשת שהטון יהיה טון ראוי. אפשר לדבר על שינוי הנוהל, אפשר לדבר על כל נושא עקרוני, ואני מבינה שיהיה לנו דיון עקרוני, הכל מבורך אנחנו שמחים לביקורת, אבל אני מאוד מבקשת לשמור על טון הוגן, משום שמדי פעם בפעם ישנן התבטאויות שהן פשוט מעליבות. זה לא ראוי. אנחנו עושים את העבודה שלנו בהתנדבות, אנחנו מקדישים לזה שעות רבות. אנחנו עושים כל מה שאפשר על מנת לקבל החלטות נכונות. אני מבקשת כל התבטאות בלשון ראויה ומכבדת".