הערכאה השלישית של מועצת העיתונות בישראל התכנסה לראשונה כדי לדון בערעור על גניזת תלונה שהוגשה נגד התוכנית "הכל כלול" של ערוץ 10. הערכאה מצאה כי "הכל כלול" אכן ביצעה עבירה לכאורה על תקנון האתיקה של המועצה, אולם החליטה שלא לדון בתלונה שהוגשה לה, שכן זו הוגשה באופן אנונימי.

בשנת 2015 שודרה בתוכנית "הכל כלול" של ערוץ 10 כתבה על מוקדני ער"ן, שבה נטען כי במוקד שמפעילה העמותה הוענק יחס עוין לחלק מהפונים (בער"ן טענו כי מדובר במקרה חריג, שטופל). במסגרת הכתבה הוצג ע', שצולם כשגבו למצלמה וקולו מעוות, וסיפר על היחס המבזה שקיבל ממוקדן ער"ן. במקביל שודרה הקלטה של שיחה טלפונית עם מוקדן ער"ן, שמקלל את הפונה אליו. ב"הכל כלול" יצרו את הרושם שהאדם מההקלטה הוא אותו ע' שהוצג כשגבו למצלמה, אולם בפועל היו אלה שני אנשים שונים.

נ', האדם ששוחח טלפונית עם ער"ן והעביר את הקלטת השיחה למערכת חדשות ערוץ 10, פנה למועצת העיתונות בתלונה. לדבריו, התוכנית "הכל כלול", שמגישה סיון כהן, עברה על תקנון האתיקה של מועצת העיתונות בכך שהטעתה את הצופים. במערכת "הכל כלול" הגיבו וטענו כי פעלו לפי כללי התקנון. הם לא הכחישו מפורשות כי ע' ונ' הם שני אנשים שונים אך טענו כי "משיקולים מקצועיים נבחר מרואיין אחד אשר יתראיין לתוכנית" והוסיפו כי מאז השידור הם נתונים למסכת הטרדות, ככל הנראה מצד נ'.

במועצת העיתונות החליטו לא לדון כלל בתלונה של נ' אלא לגנוז אותה. המשנה ליועצת המשפטית של המועצה, עו"ד אילן שדי, קבע כי בערוץ 10 טיפלו בנושא חשוב, תוך מאמץ ניכר למנוע את חשיפת המרואיינים, וזאת על אף שבתלונה לא נטען אחרת. על הטענה כי התוכנית הטעתה את הציבור לא נכתב דבר בהחלטת הגניזה. נ' לא ויתר, ובאמצעות עו"ד ירון וייסמן הגיש ערעור, שבו דרש מהמועצה לבחון את תלונתו על רקע סעיף 4(א') בתקנון האתיקה שקובע מפורשות כי "לא יפרסמו עיתון ועיתונאי ביודעין או ברשלנות דבר שאינו אמת, אינו מדויק, מטעה או מסולף". היועצת המשפטית של המועצה, עו"ד יעל גרוסמן, דחתה את הערעור. בהודעה על הדחייה הובהר כי "למועצה אין את הכלים לבחון טיעונים עובדתיים ולקבוע מי מהצדדים לסכסוך דובר אמת".

כך, במקום לזמן את הצדדים לבית-הדין, לשמוע את עמדותיהם ולקבוע האם כלי התקשורת הפר את תקנון האתיקה, מה שאמור להיות התפקיד המרכזי של מועצת העיתונות, הוחלט בשנית לא לדון כלל בתלונה. מזכ"ל המועצה דאז אריק בכר מסר ל"העין השביעית" כי שתי הערכאות המוסמכות של המועצה קבעו שאין לה אפשרות לדון בתלונה ואין מקום להעבירה לבית-הדין לאתיקה.

המתלונן נ' שוב לא אמר נואש. אם שתי הערכאות הקיימות אכזבו אותו, יפעל להקמת ערכאה שלישית. הוא קבל על חוסר הצדק בהחלטת המועצה ובשלהי שנת 2015 דנה מליאת המועצה, בין היתר על רקע המקרה שלו, באפשרות לשנות את נוהל גניזת התלונות. לאחר מספר דיונים, במאי של השנה שעברה, הודיע המזכ"ל דאז בכר למתלונן נ' כי נבחנת האפשרות להקים ערכאה שלישית, שתאפשר בדיקה מקיפה יותר של התלונות המוגשות למועצה.

לפני שבועות אחדים התכנסה לראשונה הערכאה כדי לדון בתלונה של נ' נגד "הכל כלול". "לאחר שקראנו בעיון את התיק הנדון ואת ההתכתבויות השונות בנושא הנדון, הגענו פה אחד למסקנה שעל פני הדברים נעברה לכאורה עבירה לפי סעיף 4(א') לתקנון האתיקה המקצועית של מועצת העיתונות בישראל", קבעה הערכאה השלישית בהחלטתה. "עם זאת, אנו סבורים שאין ביכולתנו לדון בערעור המונח לפנינו, כיוון שמדובר בתלונה שהוגשה מלכתחילה בניגוד לנוהל הגשת התלונות כפי שנקבע ואושר על-ידי מועצת העיתונות".

בהחלטת הערכאה, שבה ישבו פרופ' יחיאל לימור (יו"ר), ד"ר מוחמד ותד, דני זקן, ענת סרגוסטי, יצחק פרי, משה רונן ואילאיל שחר, נכתב כי לפי נוהל הגשת התלונות למועצה אין אפשרות לקבל תלונות המוגשות בעילום שם. "אי לכך", נכתב בהמשך, "החלטנו לאפשר למתלונן להגיש מחדש את תלונתו בהתאם לנוהל הגשת התלונות". בהחלטת הערכאה מודגש כי על אף שחלף זמן ניכר מאז שידור התוכנית והגשת התלונה, אם נ' יגיש נגדה תלונה חדשה עם פרטיו המלאים "לא ניתן יהיה להעלות טענות בדבר שיהוי או התיישנות".

אלא שנ' לא בא על סיפוקו. למרות שעברו כבר שנתיים מאז ששודרה הכתבה והחל מסעו לתיקון העוול שלדעתו נגרם לו, הוא אינו רוצה לוותר על אלמוניותו. לדבריו, גם אין לכך כל הצדקה. עד היום, טוען נ', מעולם לא נקבע כי זו היתה הבעיה בתלונה שהגיש. לא בהחלטת הגניזה הראשונה, לא בהחלטת הגניזה השנייה, גם לא בהודעות שקיבל מהמועצה מאז שהוחלט לגנוז את תלונתו. כך, לדוגמה, בהודעה שקיבל בשנה שעברה, ובה נמסר לו על הכוונה להקים ערכאה שלישית, כתב לו המזכ"ל דאז בכר כי לדעת המועצה תלונתו מוצדקת, אולם כיוון שגם הוא וגם ע' הוצגו בכתבה באופן מוסווה, "אין דרך נאותה לתקן את שדרוש תיקון". אף מילה לא נגעה לכך שהגיש את תלונתו באופן אנונימי. משום כך, טוען נ', אין סיבה לדרוש ממנו כעת להזדהות ולהיחשף.

נ' פנה למועצת העיתונות וביקש לברר האם ניתן להבטיח לו כי במידה שאכן יגיש תלונה מזוהה שמו לא יפורסם בהחלטת בית-הדין. "אין לי בעיה לחשוף את פרטיי בפני בית הדין לאתיקה ובפני ערוץ 10 שעליהם הלנתי", כתב למועצה, "אך אני רוצה לברר אם אפשר שבהחלטה הסופית שמי המלא ופרטיי לא יפורסמו, בגלל הנסיבות". בתגובה כתב לו מנכ"ל מועצת העיתונות מוטי רוזנבלום: "קיבלנו את המייל וכל מה שנוכל לומר לך זה שאחרי ההחלטה של הערכאה השלישית אין לנו מה להוסיף עליה ואנו גם מנועים להוסיף עליה או להסביר אותה". תגובה דומה מסר המנכ"ל רוזנבלום לפניית "העין השביעית".

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 40KB)