הטייקון הצרפתי פטריק דרהי מממן את ערוץ i24News מטעמי ציונות מבלי שיכניס כל רווח כספי ישיר. חברת חדשות המזרח התיכון בע"מ, מפעילת הערוץ, מעולם לא הרוויחה שקל ולא צפויה להפוך לרווחית בעתיד הנראה לעין. כך מצהירה החברה עצמה בתגובה שהגישה לבית-הדין לעבודה. תגובת החברה הוגשה במענה לפניית ארגון העיתונאים בישראל, שביקש מבית-הדין לחייב את הנהלת הערוץ לנהל עם נציגות העובדים ב-i24News משא-ומתן קיבוצי. בעבר פורסם שדרהי הצמיד לערוץ שווי של 100 מיליון יורו.

בשבוע שעבר פנה ארגון העיתונאים בישראל יחד עם ועד עיתונאי ערוץ i24News לבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו. בית-הדין התבקש, על-ידי באי-כוח הארגון עורכי-הדין ד"ר מורן סבוראי ואמיר בשה, למנוע מהנהלת הערוץ לפגוע בהתארגנות העובדים, לחייב את ההנהלה לאפשר לעובדים לקיים אסיפות במקום העבודה, לחייב אותה לנהל משא-ומתן קיבוצי בנפש חפצה ולחייב אותה לפצות את הארגון ואת ועד העיתונאים ב-300 אלף שקל בגין פגיעה בהתארגנות.

לטענת ארגון העיתונאים ונציגות העובדים בערוץ, בהנהלת i24News נוקטים בסחבת ממושכת בניהול המשא-ומתן, מסרבים להעביר נתונים מלאים ותשובות לשאלות שבמחלוקת, מנסים לגרום לעובדים לבטל את חברותם בארגון, ואף נקטו לאחרונה באלימות כדי למנוע קיום אסיפת עובדים במשרדי הערוץ.

אולפני i24News (צילום: אורן פרסיקו)

אולפני i24News (צילום: אורן פרסיקו)

כבר בתחילת שנת 2015 הכריז הארגון על יציגות במערכת i24News, אולם המשא-ומתן עם ההנהלה לקראת הסכם קיבוצי ראשון התעכב. רק בינואר 2016 הועברה טיוטה ראשונה של הסכם קיבוצי שנועדה להיות בסיס למשא-ומתן, ומאז עברה הטיוטה שינויים רבים, לבקשת ההנהלה, אך הסוף לא נראה באופק.

"במהלך החודשים האחרונים, ומאז מרץ 2017", נכתב בבקשת הארגון והוועד, "חלה הסלמה לרעה ביחסי העבודה הקיבוציים". העובדים החלו להתמרמר על התמשכות המשא-ומתן ואף שמנכ"ל החברה, פרנק מלול, הבטיח להאיץ את הדיונים כדי למצוא פתרונות למחלוקות מהר ככל האפשר, התקדמות של ממש לא התרחשה. בין היתר קובלים בארגון ובוועד כי בהנהלת i24News מעולם לא חשפו את המספר הרשמי של העיתונאים המועסקים בחברה.

"גם במהלך אסיפות העובדים הקיפו המאבטחים הפרטיים הזרים ונציגי הנהלה בכירים את העובדים שהתכנסו באסיפה וצילמו את מהלכה, מה שנועד להטיל אימה ולהדגיש את האיום המוטל על עובדים שממשיכים לבחור בהתארגנות"

בתחילת החודש חלה החרפה ביחסים, לאחר שנציגות העובדים בערוץ ביקשה לקיים אסיפות במשרדי החברה. אף שהכוונה היתה לקיים את האסיפות בשעות של בין חילופי המשמרות, בזמנים שבהם אין שידור חי מחדר החדשות של המערכת, עם בואם של נציגי הארגון וחברי הוועד למשרדי החברה הם "נדהמו לגלות כי את פניהם קיבלו מאבטחים זרים, פנים לא מוכרות, שמנעו את כניסתם לחצרי החברה תוך הפעלת כוח".

לטענת הארגון וחברי הוועד, "רק לאחר דקות ארוכות ביותר של הפעלת כוח מצד המאבטחים וסגירה בכוח של דלת הכניסה הורשו חברי ועד הפעולה וב"כ הארגון להיכנס לחצרי החברה ולקרוא לעובדים ללובי החברה, שם התקיימה אסיפת העובדים. המאבטחים הזרים השתמשו בכוח פיזי פעמיים, בשני אירועים שונים, כדי למנוע כניסה של נציגי העובדים למקום העבודה.

"סמנכ"לית כוח אדם ובא-כוח החברה שהיו במקום [...] ושהוסבר להם מפורשות שהם עוברים על החוק בכך שהם מונעים קיום אסיפה, התעלמו כליל והתנהגו כאילו יש להם זכות לקבוע איפה ומתי יתקיימו האסיפות, למרות שידעו כי יש סכסוך עבודה פתוח. גם במהלך אסיפות העובדים הקיפו המאבטחים הפרטיים הזרים ונציגי הנהלה בכירים את העובדים שהתכנסו באסיפה וצילמו את מהלכה, מה שנועד להטיל אימה ולהדגיש את האיום המוטל על עובדים שממשיכים לבחור בהתארגנות. המאבטחים הפעילו כוח על נציגי העובדים עד כי במסגרת ההתכנסות לקראת אסיפת העובדים השנייה אף נפל אחד מנציגי הארגון בשל הכוח שהופעל נגדו".

בהנהלת הערוץ טוענים מנגד, באמצעות עו"ד רפי הולין, כי כלל לא גררו רגליים במשא-ומתן הקיבוצי, וכי ארגון העיתונאים כבר אינו הארגון היציג בחברה. "המשיבה היא מעסיקה הגונה והוגנת במיוחד, אשר חרתה על דגלה את הדאגה לעובדיה ולרווחתם", נטען מטעם הנהלת i24News. "תנאי ההעסקה אצלה נדיבים וחורגים משמעותית מאלה המחויבים בדין".

לטענת ההנהלה, היא גאה במיוחד "באופייה הניהולי ההגון והנדיב" של החברה, וחשה "תסכול" מכך שבארגון העיתונאים ובנציגות העובדים לא העריכו זאת. לדברי ההנהלה, זהו יחס "כפוי טובה".

"גורם נוסף לתסכולם של מנהלי המשיבה [ערוץ i24News] היה שהמבקשים מתעלמים מהעובדה שהמשיבה איננה רווחית", נכתב מטעם ההנהלה. "למעשה, מאז הקמתה ועד היום, המשיבה עוד לא הרוויחה שקל. המשיבה פועלת בחסדו של בעליה, אשר מצדו פועל מטעמי ציונות, אבל מצפה שברבות השנים המשיבה תוכל לקיים את עצמה – מה שעדיין לא נראה באופק. בנסיבות אלה, למשיבה היו כל ההצדקות להירתע מהמבקשים ומדרישתם לנהל משא-ומתן קיבוצי, אשר תוצאתו הטבעית היא הגבלת סמכויותיה הניהוליות וייקור עלויות ההעסקה שלה. ולמרות כל זאת, המשיבה קיבלה את המבקשים ללא כל הסתייגות, ומיד ישבה איתם למשא-ומתן אינטנסיבי".

בהנהלת הערוץ מודים כי היא מתקשה לנהל משא-ומתן רציף ואחיד, אך תולים זאת בשינויים הגדולים שעוברים על החברה, שכוללים שכירת עיתונאים רבים חדשים ושידורים ממספר גדל והולך של מדינות. אשר לחוסר האמון שהתגלע בחודשים האחרונים בין הצדדים, בהנהלת i24News מאשימים בכך את הארגון ואת נציגות העובדים, בשל הניסיון לקיים ישיבה בחדר החדשות של הערוץ.

בהנהלה טוענים כי הבהירו לעובדים שלא ניתן לקיים ישיבה באזור שנראה ברקע השידורים החיים של הערוץ, אך אלה "סירבו לכל האלטרנטיבות שהמשיבה הציעה, והתעקשו על קיום הכינוס דווקא שם, מה שהלחיץ את המשיבה, גרם לכך שהיא תזמין אנשי אבטחה אשר יוודאו שכניסה לחדר החדשות ולסביבתו לא תתבצע".

לדברי הנהלת החברה, "המאבטחים לא זזו ממקומם, לא דחפו, לא תקפו, רק עמדו בכניסה. מטרתם לא היתה לייצר הסלמה אלא למנוע אותה. מכיון שכך, אחד מנציגי המבקשים ניסה להשתחל פנימה בכוח, מעד ונפל, ומאז הוא משווק על-ידי המבקשים כקורבן לאלימות של המשיבה".

מלבד כל זאת, בהנהלת החברה מכחישים כי אי פעם ניסו להניא עובדים מלהצטרף להתארגנות או לחבל בה בכל צורה אחרת, אך מבהירים כי אכן יש לדעתם ספק לגבי היציגות של ארגון העיתונאים בחברה. בתשובת החברה לבקשת העובדים ננקב לראשונה מספר העיתונאים הנוכחי בחברה – 352. לטענת ההנהלה, לפני שנתיים אולי היה לארגון שליש ממספר העיתונאים שעבדו בה באותה תקופה, אולם נכון להיום הארגון מציג רק 91 עיתונאים שחתמו על הצטרפות לשורותיו, ומספר זה אינו מגיע לשליש מכלל העיתונאים בחברה, ועל כן הארגון איבד את ייציגותו.

דיון ראשוני בבקשת ארגון העיתונאים אמור להתקיים מחר.

11484-07-17

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 5.07MB)

להורדת הקובץ (PDF, 1.67MB)