"הארץ", 27.6.2017

"הארץ", 27.6.2017

• תודה, יורם נאמן