"ברכות לפרופ' אשר כהן מהאוניברסיטה העברית על בחירתו, ואני מאחל לאמצעי התקשורת את הכישורים לעשות את ההתאמות בין התמונות הנכונות לאנשים הנכונים", איחל פרופ' אשר כהן מאוניברסיטת בר-אילן לפרופ' אשר כהן מהאוניברסיטה העברית.

  • תודה, איתמר מרגלית