"הארץ", 23.11.2016

"הארץ", 23.11.2016

• תודה, דניאל אופיר