בעלים של בית-דפוס שהדפיס חוברות בשם "בננה", שכללו פרסומי מתן שירותי זנות, ישלם 30 אלף שקל לפרויקט סלעית המסייע לנשים במעגל הזנות, כך נקבע לפני ימים אחדים בבית-המשפט השלום בתל-אביב–יפו. במסגרת הסכמה שהושגה בין פרקליטות מחוז תל-אביב לבעל בית-הדפוס, אמיר סולן, נקבע כי דינו ייפסק בלא הרשעה.

התשלום של בעל בית-הדפוס בא בהמשך להרשעה של בעליו של העיתון "בננה", יוסף גלעדי, שהורשע בעבירות מרובות של פרסום דבר מתן שירותי זנות ונידון למאסר על תנאי וקנס של 100 אלף שקל. גלעדי היה לישראלי הראשון שנעצר, הועמד לדין והורשע בעבירה זו, וזאת בעקבות תיקון לחוק העונשין שהתקבל בשנת 2011 ביוזמת חברי-הכנסת אורית זוארץ ודב חנין, וביטל את הסייגים שאיפשרו למפרסמי שירותי זנות לחמוק מעונש.

בשבוע שעבר הגיע תורו של בעל בית-הדפוס סולן, שהואשם בסיוע לפרסום דבר מתן שירותי זנות. באת כוח הפרקליטות, המתמחה עדי בן-משה, הציגה בפני בית-המשפט את ההסכם שהושג עם סולן, והדגישה כי "הסכמת המאשימה לאי-הרשעה והתחייבות בלבד בתיק זה נבעה מהעובדה שמדובר בתיק ראשון לאחר כניסתו של החוק לתוקף, היעדר עבר פלילי, והעובדה שחלקו של הנאשם בפרשה מינורי. אם כי עדיין מהווה חוליה בשרשרת".

סניגורו של סולן, עו"ד דין כוכבי, ביקש מבית-המשפט לקבל את ההסכמה. "מדובר בתיק ראשון ובנאשם שהינו בעלים של בית-דפוס שהדפיס את החוברות במשך שמונה שנים עובר לכניסת החוק לתוקף, ומיד עם כניסת החוק לתוקף ופתיחת החקירה סיים את ההדפסות", אמר. "על אף שקיבל ייעוץ משפטי שאומר שיש לו את האפשרות להמשיך ולהדפיס, בחר הנאשם לסיים את ההדפסות ולהפסיקן".

סולן עצמו, כך לפי פרוטוקול הדיון, פנה לבית-המשפט במלים ספורות בלבד, ואמר: "חבל שתובעים את מי שאפשר ולא את מי שצריך".

השופט צחי עוזיאל קיבל את ההסכמה וקבע: "נוכח נטילת האחריות, היעדר הרשעות קודמות וחלקו של הנאשם בפרשה, ההסדר בין הצדדים – הכולל עתירה משותפת להימנעות מהרשעה והטלת התחייבות, סביר – ואני מוצא לאמצו". מלבד התשלום לפרויקט סלעית וקביעה כי סולן ביצע את העבירה אך אינו מורשע בה, חייב השופט את בעל בית-הדפוס בהתחייבות כספית על סך 5,000 שקל להימנע במשך שנה מהעבירה שבה הודה.

13410-08-14