לקראת ועדת הנדל"ן והתשתיות שעורך היום עיתון "כלכליסט", פורסמה הבוקר בגיליון כתבה נרחבת מאת שאול אמסטרדמסקי ונעמה סיקולר ובה הובאו ממצאי סקר דעת קהל בנושא משבר הדיור.

על אף שענייני נדל"ן נוגעים לכל אזרחי המדינה, יהודים וערבים כאחד, הסקר נערך בקרב יהודים בלבד. זאת ועוד, העיתון מציג את ממצאי הסקר כאילו הם מייצגים את עמדות הציבור הישראלי כולו.

בתחתית כפולת העמודים שהוקדשה לממצאי הסקר נכתב בגופן פצפון כי הוא נערך על ידי חברת מדגם באמצעות חברי הפאנל האינטרנטי iPanel, וזאת "בקרב 500 משיבים בגילי +25, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסיה הדוברת עברית". זהו יופמיזם מקובל בסקרי אפרטהייד שנועד להסתיר את העובדה כי נערכו בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד.

אפשר להבין מדוע הוחלט לסקור מדגם מייצג של בני 25 ומעלה, ולא בני 18 ומעלה כמקובל בסקרי דעת קהל. רכישת דירה רלבנטית יותר בגיל זה. לא ברור מדוע הוחלט לסקור רק יהודים.

השאלות שנכללו בסקר נגעו לבעלות על דירות, נטילת משכנתא, תשלום שכר דירה, כוונה לרכוש דירה והשפעה של תוכנית משרד האוצר על מצב הדיור של המשיבים. ניתן לטעון כי לאוכלוסיה הערבית בישראל מאפייני נדל"ן שונים מאשר לאוכלוסיה היהודית, ובכל זאת כל השאלות הללו נוגעות גם לה. סקר שהיה נערך בקרב מדגם מייצג של כלל האוכלוסיה הבוגרת בישראל יכול היה לספק תמונה מלאה יותר של המצב, ותובנות נקודתיות על ההבדל בין האוכלוסיות השונות (הסקר ליהודים בלבד כלל פילוח לאוכלוסיה החרדית, שבא לידי ביטוי בכתבה).

מעבר לאפליה וההדרה, ב"כלכליסט" גם הטעו את הצופים. לא רק שהגילוי הנאות הכיל הגדרה עמומה ("האוכלוסייה הדוברת עברית"), לכל אורך הכתבה התייחסו המחברים אל המדגם כאילו הוא מייצג את עמדת הציבור הישראלי כולו.

כותרת הכתבה היתה "הישראלים לא מאמינים בתוכנית הדגל של כחלון", ולאורך כל הכפולה, הן באינפוגרפיקה והן בגוף הטקסטים, היו התייחסויות רבות לעמדות של ישויות כלליות כגון "הציבור", "הציבור בישראל", "הישראלים", "הצעירים", "בני ה-55 ומעלה", וכדומה.

מ"כלכליסט" נמסר בתגובה: "הסקר עסק בתוכנית מחיר למשתכן שפחות רלוונטית לציבור הערבי לפחות בשלב הזה ולכן הוא אינו נכלל בסקר הספציפי הזה. מדור הנדלן של כלכליסט מסקר באינטנסיביות את מצוקות הדיור הייחודיות של ערביי ישראל. עסקנו בנושא בהרחבה בחודשים האחרונים בצורה חסרת תקדים לעיתונות הכלכלית בישראל. מזמינים אותך לעיין בארכיון 'כלכליסט'".