"ידיעות אחרונות", 16.4.2016

"ידיעות אחרונות", 16.4.2016

• תודה, יבגני זרובינסקי