דוגמה לצו איסור פרסום שתוכנו מצונזר (לחצו להגדלה)

דוגמה לצו איסור פרסום שתוכנו מצונזר (לחצו להגדלה)

צווי איסור פרסום גורפים, האוסרים על כלי התקשורת לדווח לא רק על חקירות רגישות, אלא גם על עצם הוצאתם של הצווים, התקבלו בתקופה האחרונה בביקורת חריפה, ובלוגרים וכלי תקשורת אף פעלו לחתור תחתם. כך היה עם צו איסור הפרסום בפרשת ענת קם ואורי בלאו, כך היה במידה פחותה עם צו איסור הפרסום על מעצרו של אמיר מח'ול, וכך היה במקרים אחרים, מתוקשרים פחות.

מי שעיין במסמך עצמו של צו איסור הפרסום שהוצא על-ידי בית-המשפט לבקשת המשטרה כדי למנוע את סיקור חקירת הדלפת המסמכים מפיקוד מרכז על-ידי ענת קם, או בצו שהוצא כשזהותה של קם כבר היתה מותרת לפרסום, הבחין כי המסמכים הגיעו לידי כלי התקשורת כשהם חסרים: שורה אחת בחלקו העליון של כל צו הוסתרה, כדי להקשות על העיתונאים עצמם להמשיך לחקור בפרטי הפרשה, אף שהציבור ממילא מנוע מלדעת את מה שיודעים העיתונאים בגלל צו איסור פרסום שאפילו עצם קיומו אסור בפרסום.

בכך לא מגיעה לשיאה יכולת ההסתרה של מערכת המשפט. יש צווים מחמירים אפילו יותר מכאלה שדבר קיומם אסור לפרסום ומחוק בהם פרט מסוים: המשטרה ובית-המשפט רשאים להוציא צו איסור פרסום גורף שיישלח למערכות כלי התקשורת כשרובו ככולו מחוק. כך יכול להתקיים מצב שבו מערכת חדשות מקבלת לידיה צו שרובו פסי מחיקה שחורים, והפרטים היחידים בו הם מספר התיק, זהות בית-המשפט שבו הוצא, תאריך הוצאתו, זהות המבקש וזהות השופט הנענה לבקשה. מלבד פרטים אלו, אין בצו ההיפותטי הזה כל פרט אחר.

במלים אחרות, על-פי חוק יכול להיווצר מצב שבו לעיתונאי אין יכולת אמיתית לשמור על החוק, משום שהוא אינו יכול לדעת אל נכון על איזו פרשה אסור לו לדווח לציבור. גם אם הוא מחזיק צו מהסוג המתואר בידו, כל שהעיתונאי רואה, פרט לפרטים שצוינו לעיל, יכול להיות מידע כמו כותרת שקוראת "הנדון: בקשה להוצאת צו איסור פרסום", הסבר קצר שלפיו מתנהלת חקירה בנושא בטחוני, טקסט המבקש מבית-המשפט להוציא צו איסור פרסום גורף על כל הפרשה, וכל שאר המסמך, שבו מפורט על מה נסוב הצו, מושחר כך שלא ניתן לקרוא את הכתוב בו.

מה אמור לעשות עיתונאי אם יגיע לידיו צו כה חידתי? בדוברות המשטרה אמרו בשיחה עם "העין השביעית" כי השחרה כה גורפת של נוסח צווי איסור פרסום אינה מעשה יומיומי, אך גם לא יוצא מגדר הרגיל. בתשובה לשאלה על הפעולה המתבקשת מעיתונאי שקיבל צו שכזה הוסבר כי בכל עת שמגיע לידי העיתונאי מידע שלדעתו יש אפשרות שהוא קשור איכשהו לחקירה שעליה הוטל צו איסור פרסום, על העיתונאי ליצור קשר עם המשטרה ולברר אם אכן כך.