"אני חושב שזה קריטי לעגן את החיסיון העיתונאי בחקיקה", אומר פרופ' משה נגבי, הפרשן המשפטי של קול-ישראל, לאיתמר ב"ז ואביעד טובי בראיון לתוכנית הרדיו "קול העין". "נושא החיסיון העיתונאי הוא הנושא היחיד שבו לא רק שאין התאמה, אלא יש סתירה חזיתית בין האתיקה העיתונאית לבין החוק. יש מצבים שבהם העיתונאי ניצב בפני ברירה שאין ממנה בריחה, בין לבצע פשע פלילי לבין לבצע פשע אתי.

"מצד אחד", מסביר נגבי, "האתיקה העיתונאית אוסרת באיסור מוחלט על עיתונאי לחשוף את המקור, בכל תנאי שהוא. מצד שני, החוק מחייב אותו לפעמים לעשות זאת. אמנם בית-המשפט העליון הכיר הכרה מסוימת בחסינות העיתונאית, אבל רק על שם המקור או על גילוי מסמך שיוביל לחשיפתו, אבל לא הכיר בחיסיון על המקום שבו התקיימה הפגישה, נתון שיכול לפגוע מאוד במקור. גם על זהות המקור בית-המשפט אמר שאם החשיפה היא חיונית לפענוח פשע חמור, החיסיון לא חל".

נגבי מביא כדוגמה את אורי בלאו, שלדבריו השב"כ ביקש ממנו מסמכים צבאיים מסווגים שהודלפו לו כדי לאתר את המקור שמסר לו אותם. "כאשר בלאו סירב למסור את המסמכים, הוא הפך נרדף על-ידי זרועות החוק וגם נידון לעונש מאסר. כך במקרים שאין לו הגנה, העיתונאי עומד בסיטואציה בלתי אפשרית ובלתי מתקבלת על הדעת, בין ביצוע החובה האתית לבין ביצוע החובה החוקית, וזו סיטואציה שלא בריאה לא לחוק ולא לאתיקה".

משה נגבי (צילום: "העין השביעית")

משה נגבי (צילום: "העין השביעית")

מקרה אחר שמזכיר נגבי הוא של ראובן פדהצור, פרשן צבאי של עיתון "הארץ", שחשף מחדלים בהפעלת מערכות טילי הפטריוט, "והיה בחקירות פליליות שנמשכו כשנה. הוא אמנם לא עמד לדין בסופו של דבר, אבל זה מצב פשוט לא הוגן מבחינת העיתונאי, ולכן חשוב שיהיה חוק שייתן גיבוי חוקי לחיסיון".

המדינה יכולה לנסות לגלות מקור עיתונאי אפילו בלי לפנות לעיתונאי, באמצעים של מעקב והאזנה. "זה חוקי וגם זו סיבה מדוע צריך חוק. היום אפשר להגיע למקור של עיתונאי גם בלי לשאול אותו. אפשר לצותת לו, אפשר להוציא פלט שיחות, והדבר הזה נעשה גם בפרשת ליאורה גלט-ברקוביץ'. להוציא פלט שיחות של עיתונאי זו פגיעה הרבה יותר חמורה מאשר לשאול אותו מי המקור שלו, משום שאז אתה מגלה לא רק מקור אחד לידיעה ספציפית, אלא את כל המקורות של העיתונאי. חקיקה יכולה למנוע זאת ולקבוע כי שופט לא ייתן צו לציתות לעיתונאי כאשר יעד החקירה הוא חשיפת המקורות שלו".

נגבי מזכיר עוד כי אכן יש סכנה בחקיקה בנושאים עיתונאיים, שכן הדבר מזמין התערבות פוליטית. "גם אם אתה מתחיל מהצעת חוק יפה – אני מקווה שארגון העיתונאים יציע הצעה כזו, ויש גם הצעות אחרות – אתה לא יודע מה יקרה איתה בכנסת. יש חברי-כנסת שיש להם חשבונות עם עיתונאים ועם העיתונות. אבל אין לנו ברירה, כי המצב הנוכחי הוא הרבה יותר גרוע".

"קול העין" היא תוכנית משותפת ל"העין השביעית" ולקול-הקמפוס (106FM), רדיו הסטודנטים של בית-הספר לתקשורת של המסלול האקדמי, המכללה למינהל. את התוכנית מפיקה רתם שרעבי, סטודנטית בבית-הספר לתקשורת של המסלול האקדמי, המכללה למינהל.

התוכנית משודרת בקול-הקמפוס 106FM מדי שבוע בימי שלישי בשעה 12:00, וזמינה להאזנה באתר התחנה ובאתר "העין השביעית".