בתחילת חודש אפריל נפל דבר. אתר "העין השביעית", שנולד לפני כמעט 20 שנה במכון הישראלי לדמוקרטיה ומשמש מאז הזירה המרכזית לביקורת התקשורת בישראל, יצא לדרך חדשה ועצמאית. זהו מהלך שתחילתו בכורח תקציבי – לאחר שהמכון הודיע כי יפסיק לשאת בעלויות הפעילות – והמשכו בשליחות מקצועית. על השאלה המרכזית, למה יצאנו לדרך חדשה ומחייבת זו, אנחנו מנסים להשיב מאז, לעצמנו ולאחרים, ודומה כי אין יפות ממלותיו של עזריאל קרליבך, בעת שהסביר את יציאתו שלו לדרך חדשה כשייסד את "מעריב": מפני שאנחנו עיתונאים ולא לבלרים.

יצאנו כיוון שלא יכולנו לעמוד מהצד ולתת לפעילות מרכזית וחשובה כזו, הנטועה כשומר סף בלב הדמוקרטיה הישראלית, לגווע ולדומם מנוע, בלי שניאבק על חייה מאבק ראוי. יצאנו מפני שאנחנו חייבים דין-וחשבון לציבור, ולא רק לעצמנו או לקהילת יודעי סוד מצומצמת. יצאנו מפני שאנחנו מוכנים להתייצב לקיום המטרה הציבורית המגולמת בפעילות "העין השביעית", ומפני שעיתונות נעשית למען צרכניה, ולא למען בעליה. בגלל כל אלה קמנו ויצאנו.

וגם מפני שהבנו שבלי המשך פעילותו של "העין השביעית", יתרבו העשבים השוטים ויגבר הצורך להישמר מפני מי שמתיימרים להיות כלבי השמירה. אנחנו מבטיחים לתת לקורא אתר עיתונאי בלתי תלוי, עיתון חופשי של עיתונאים חופשיים.

נמשיך להישיר מבט בוחן אל המציאות ולהתריע בכל פעם שיעלה הצורך בכך, בעודנו מתבוננים בעיתונות ובכלי התקשורת השונים בישראל: אל תשלו את עצמכם עוד. כמלותיו של קרליבך אז: "זה אינו עוד בלתי מפלגתי. זה אינו עוד בלתי תלוי. זה בטאונו המשפחתי של איש שאין אתם מכירים אותו ואת נטיותיו וכוונותיו; זה מודרך על-ידי אינטרסים שאינם שלכם ושלנו. זה איננו מה שאתם רוצים ומה שאנחנו רוצים. לכן קמנו ויצאנו".

יחד יצאנו. אנשי המערכת, מלווים בתמיכה גדולה של קהילת העיתונות, גם של אנשים מבין המבוקרים על-ידינו. יצאנו מחובקים גם על-ידי ציבור קוראינו והמוקירים את פועלנו עד עתה. יצאנו לדרך חדשה, וקראנו לקוראינו לתמוך בנו בדרך לחיפוש מקורות תקציביים חדשים לקיום ולקידום הפעילות, שאנחנו רואים אותה כחיונית כל-כך.

ביקשנו ואנחנו ממשיכים לבקש מהציבור הרחב עזרה ותמיכה, לא רק במישור התודעתי והמורלי, אלא גם במובן הכספי. קמפיין מימון ההמונים שפתחנו בא להבהיר, מעבר לצורך המיידי בשרידות, כי אנחנו נשענים על הציבור, ונאמנותנו נתונה אך ורק לאותו ציבור וליושרה המקצועית שלנו.

צימצמנו עד כמה שניתן את תקציבנו באכסניה החדשה, בלא לפגוע באיכות המוצר. ביצרנו גם בכלים תקנוניים ומבניים את עצמאות המערכת ואת השיקולים המקצועיים. אך בכל אלו אין די בלא המשך התמיכה הכספית של הציבור במפעל הזה. כשם שהציבור זקוק לנו, אנחנו זקוקים לו. אנחנו קוראים לכם היום לעזור לנו לצאת – לנו ולאמת שלנו. בשבילכם ובשבילנו.

עו"ד אלעד מן הוא יו"ר עמותת "העין השביעית – עיתונות עצמאית, חוקרת וחופשית", מו"לית אתר "העין השביעית". אבנר הופשטיין הוא עיתונאי חוקר וחבר ועד העמותה. ענת באלינט היא חוקרת תקשורת וחברת ועד העמותה. המאמר התפרסם לראשונה במדור הדעות של "מעריב"