השוואה בין ידיעות ב"טלגרף" וב-ynet על טיפול בהפרעות אכילה באמצעות מציאות מדומה. לכתבה המקורית: כפי שנכתב במקום אחר >>

ב"טלגרף" נכתב:

"Researchers believe that the technique could reverse their unhealthy relationship with food to the point where they can eventually be reintroduced to the real thing".

ב-ynet נכתב:

"החוקרים מאמינים כי הטכניקה החדשה יכולה לעורר אצל החולים יחס חדש ובריא כלפי מזון, כך שיידעו להתמודד בצורה בריאה עם דברי מאכל אמיתיים.

ב"טלגרף" נכתב:

"The novel approach could be developed after scientists found that food presented in a virtual reality environment causes the same emotional responses as real food".

ב-ynet נכתב:

"הם הגיעו למסקנה זו לאחר שמצאו כי סביבת אוכל וירטואלית יכולה לגרום לאותן תגובות רגשיות המתעוררות בחשיפה לאוכל אמיתי".

ב"טלגרף" נכתב:

"The sight of food causes major anxiety among sufferers of eating disorders and they develop unhealthy eating habits".

ב-ynet נכתב:

"אצל מרבית החולים בהפרעות אכילה, אפילו מראה המזון גורם לחרדה, מה שתורם להתפתחותם של הרגלי אכילה לא בריאים".

ב"טלגרף" נכתב:

"Therapies using real food are not always successful as they can ascorbate the problem and create even more anxiety".

ב-ynet נכתב:

"תראפיות המבוססות על מזון אמיתי לא תמיד נוחלות הצלחה, משום שלעתים הן מחזקות את הבעיה ואף מעצימות את החרדה".

ב"טלגרף" נכתב:

"By using virtual reality you can slowly build up their confidence around food before eventually reintroducing them to real thing".

ב-ynet נכתב:

"שימוש במזון וירטואלי, לעומת זאת, יכול לבנות אצל החולים תחושת ביטחון לגבי מזון באופן הדרגתי, לפני שהם פוגשים שוב באופן ישיר ב'דבר האמיתי'".

השוואה בין ידיעות ב"טלגרף" וב-ynet על הורמון המקשר בין תינוקות לחיילים

ב"טלגרף" נכתב:

"Soldiers form loyal 'Bands of Brothers' fighting and dying for each other because they have the same instincts that cause mothers to ferociously protect their newborns".

ב-ynet נכתב:

"חיילים בשדה הקרב מוכנים להקריב את חייהם אחד למען השני בזכות הורמון האהבה אוקסיטוצין, שגורם להם להגן זה על זה בחירוף נפש כמו אם ששומרת על צאצאיה".

ב"טלגרף" נכתב:

"Researchers have found that in the heat of battle they have the same chemicals running through their bloodstreams as protective mothers, meaning they develop incredibly strong bonds with each other but become extremely aggressive to outsiders".

ב-ynet נכתב:

"חיילים בשדה הקרב מתנהגים כמו אמהות מגוננות: הם מפתחים קשרים חזקים אחד כלפי השני והופכים תוקפנים במיוחד כלפי אויבים מבחוץ".

ב"טלגרף" נכתב:

"The effect resolves around the hormone oxytocin which is released at times of stress and when people socialise with each other".

ב-ynet נכתב:

"אפקט זה נוצר על-ידי ההורמון אוקסיטוצין, שמשוחרר בשעת לחץ ובסיטואציות חברתיות קרובות".

ב"טלגרף" נכתב:

"Using a computer simulation game they found that volunteers given a spray of the hormone bonded more quickly and deeply with their own group but became much more hostile to outsiders".

ב-ynet נכתב:

"נמצא כי משתתפים שקיבלו כמות קטנה של אוקסיטוצין באמצעות תרסיס אפי (יתר המשתתפים קיבלו פלסיבו) התנהגו בצורה נדיבה יותר כלפי חברי הקבוצה שלהם וגילו עוינות מוגברת כלפי שחקנים אחרים".

ב"טלגרף" נכתב:

"Dr De Dreu thinks that the production of oxytocin, which increases at times of stress and in new mothers, has evolved since hunter gathering times when food was scarce and groups had to compete to survive".

ב-ynet נכתב:

"ד"ר דה דרו מעריך כי האוקסיטוצין, המופרש בנדיבות בשעת לחץ, התפתח בימים עברו כשמזון היה מצרך נדיר וקבוצות של ציידים נאלצו להתחרות ביניהן כדי להשיג אותו ולשרוד".

ב"טלגרף" נכתב:

"Holly Arrow, an expert in the psychology of war at the University of Oregon, said: 'Oxytocin is perhaps an important pathway that bonds men together and makes them ready to defend the group'".

ב-ynet נכתב:

"הולי ארו, מומחית לפסיכולוגיה של מלחמות מאוניברסיטת אורגון, אמרה כי 'ייתכן שאוקסיטוצין הוא מרכיב חשוב בחיזוק הקשר בין גברים וככזה יוצר אצלם מוכנות גבוהה להגן על הקבוצה'".

לקריאת הכתבה

כפי שנכתב במקום אחר
ב-ynet עדיין משתמשים בטלגרף כדי להשיג ידיעות לערוץ המדע