איגוד יועצי התקשורת ויחסי-הציבור בישראל (נשיא: דוד נוימן, יו"ר: איציק כגן) שלח באמצעות עו"ד יותם וירז'נסקי מכתב איום בתביעת דיבה ובו דרישות מפליגות – בשל טור דעה שהתפרסם באתר "העין השביעית". יצוין כי מכתב האיום הופץ והגיע לאתרי הברנז'ה לפני שהתקבל מכתב תשובה.

במכתב האמור דורש האיגוד מ"העין השביעית" למחוק את המאמר מהאתר, לא לפרסם יותר לעולם ביקורת דומה על יחצנים, להתנצל בפני הארגון וגם להעביר לו סך של 30 אלף שקל. אם לא יתמלאו הדרישות כולן, כותב עו"ד וירז'נסקי בשם איגוד יועצי התקשורת ויחסי-הציבור בישראל, תבחר מרשתו "לעשות שימוש בכל אמצעי משפטי העומד לרשותה". האיגוד גם צירף אולטימטום: אתר "העין השביעית" חייב להיענות לכל הדרישות "מיידית ולו יאוחר מ-48 שעות".

האיום נסב על מאמר דעה שהתפרסם באתר "העין השביעית" מאת עוזי בנזימן, מייסד האתר וחבר המערכת, ועסק ביועצי התדמית של הפוליטיקאים לקראת מערכת הבחירות המתקרבת. המאמר, נטען במכתב האיום, "עוסק רובו ככולו בהשלכת רפש מילולי על העוסקים במקצועות הייעוץ התקשורתי, יחסי-הציבור והדוברות". מדובר, כך המכתב, ב"מאמר פוגעני" שבו "דברי בלע, שקר וכזב", שיש בו "'עובדות' לכאורה מכלילות" ועוד. דברים אלה "מבזים" את חברי האיגוד, נטען במכתב, "ושמים אותם ללעג בפני הבריות". באופן מפורט מלינים במכתב האיום על המשפטים: "היחצנים [...] משתמשים בסיסמאות ודימויים [...] שמטבעם אינם מתיימרים לשקף את האמת, אלא לשטוף את מוחו של הציבור", ומשפטים נוספים שמובאים כאן בהקשרם מתוך המאמר:

מעורבות היועצים ניכרת שבעתיים במערכות בחירות שבהן העשייה הפוליטית לובשת דמות של התמודדות שמטבעה מסירה את הכפפות, גורמת להתגוששות להיות בוטה וחותרת להשיג תוצאות מהירות ומוחשיות. [...] היחצנים טווים ללקוחותיהם בגדים בתפרים גסים, הם אינם מסתירים את כוונתם – לשפץ את תדמית המועמדים והמפלגות, והם משתמשים בסיסמאות ובדימויים פשטניים, קליטים, קצרים, שמטבעם אינם מתיימרים לשקף את האמת, אלא לשטוף את מוחו של הציבור".
[...] יועצי התדמית משולים לחייטים הנוכלים מ'בגדי המלך החדשים'. הם תופרים, ביודעין, תחפושות מטעות ללקוחותיהם – ואינם משלמים מחיר על מרכיב הולכת השולל המובנה בעיסוקם. אדרבה, ככל שיחצן מצליח לאפר היטב את הפוליטיקאי ששכר את שירותיו ולסייע לו בכך לצבור יותר קולות בקלפי, כך עולה חנו בעיני הקהילה המקצועית שעימה הוא נמנה וכך גדלים סיכוייו לזכות בתקציב יחצני או פרסומי שמן יותר במערכה הבאה. במובן זה, דומים יועצי התדמית לפרקליטים שמצליחים לזכות או לחלץ בעונש קל עבריינים מועדים. שלא כמו באגדה של אנדרסן, בזירה הציבורית הישראלית לא נשמע קולו של הילד הקורא 'המלך עירום'. התקשורת אמורה היתה למלא את התפקיד הזה, אך היא משתפת פעולה עם היחצנים, נגרפת בכללי המשחק שהם מכתיבים ואינה נותנת דעתה למשמעותם הבלתי מוסרית".

בתגובה למכתב האיום אומר בנזימן: "דעתי היא שייעוץ תקשורתי במתחם הפוליטי כרוך באחיזת עיניים ובבניית תדמיות מטעות. במאמר אני נותן כמה דוגמאות המשקפות, לדעתי, את הפער בין התדמית שלובשים פוליטיקאים, בעזרת יועציהם התקשורתיים, לבין אישיותם והתנהלותם בפועל.

"המאמר קורא לדיון במימד המוסרי של מלאכת (או מיומנות) היועצים התקשורתיים. המוסכמה הרווחת היא להתייחס אליהם כאל ספקים טכניים של  שירותי תדמית לפוליטיקאים, בעוד שאני סבור שיש לתת את הדעת להשלכות שיש לשירותי התדמית הללו על ניהול המדינה ורווחת תושביה. במלים אחרות, כאשר פוליטיקאים עולים לגדולה, בין השאר בעזרת התדמית המושכת שיועצי תקשורת מצליחים לשוות להם, ובדיעבד מתברר שהם אינם כשירים (מבחינת יכולתם האישית או המוסרית) למלא כראוי את התפקיד הציבורי שאליו נבחרו או התמנו – מן הראוי לבוא חשבון עם היועצים הללו על חלקם בתהליך הזה. מכל מקום, זה נושא שראוי לדון בו".

במכתב התשובה שנשלח היום לעורך-הדין של האיגוד כתב עו"ד דניאל אלון מטעם "העין השביעית" כי אין במאמר המדובר "משום פרסום לשון הרע ואף אבק של פרסום לשון הרע, בוודאי שלא על איגוד יועצי התקשורת ויחסי-הציבור בישראל (ע"ר) שבשמו פנית, שאינו נזכר בכתבה וגם אינו מיוחס לו בכתבה דבר, אבל גם לא בכלל".

הביקורת העולה מן המאמר, ממשיכה התשובה, "היא בגדר ביקורת לגיטימית, עניינית ושקולה, שאפשר להסכים איתה או לפחות לכבד אותה ואפשר גם לא, אבל זה עדיין לא הופך אותה לדיבה, כפי שאתה טוען". עוד נכתב כי "בכל מקרה, אין לארגון הזה מעמד בעניין שבו עסקינן, ואין בנסיבות המתוארות במכתב שלך כדי להקים לו עילה לתובענה אזרחית בגין לשון הרע [...] אשר על כן ולאור האמור", מסכמת התשובה, "הטענות והדרישות במכתב שלך נדחות כולן".

*    *    *

מכתב התשובה מטעם "העין השביעית"

להורדת הקובץ (PDF, 538KB)

מכתב האיום מטעם איגוד יועצי התקשורת ויחסי-הציבור בישראל

להורדת הקובץ (PDF, 257KB)