חברת גוגל ישראל בע"מ תשנה את נוסח הסכם ההתקשרות וההסברים שמופיעים באתרה על שירות גוגל-אדוורדס. כך נקבע בהסכם חסוי שאליו הגיעה החברה עם יוני כהנא, שהגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגדה ונגד מקבילתה באירלנד.

לפני כשלוש שנים הגיש כהנא, באמצעות עו"ד אורן אוזן ועו"ד יוסי כפרי, בקשה לתביעה ייצוגית נגד גוגל בטענה כי החברה גבתה גביית יתר בשירות גוגל-אדוורדס. השירות, שהוא אחד ממקורות ההכנסה העיקריים של חברת גוגל, מאפשר להציג קישורים פרסומיים סמוך לתוצאות מנוע החיפוש של החברה, שהוא הפופולרי בעולם המערבי.

לפי כהנא, יש הפרש בין מספר המבקרים באתר היעד כתוצאה משימוש בקישור הפרסומי לבין מספר המשתמשים בקישור על-פי נתוני גוגל. בעוד שהבין מהסכם ההתקשרות עם גוגל כי ישלם לחברה על-פי מספר הגולשים שיבקרו באתרו כתוצאה משימוש בקישור הממומן, בפועל נדרש לשלם על-פי מספר השימושים בקישור גם אם המשתמש כלל לא הגיע לאתר. הנתבעים, באמצעות עו"ד דפנה צרפתי ועו"ד חן דולב, הכחישו מכל וכל את גרסת כהנא וטענו כי הסכם ההתקשרות של שירות אדוורדס ברור וקובע כי התשלום יבוצע על-פי מספר המשתמשים בקישורים הממומנים.

השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן, מבית-המשפט המחוזי בתל-אביב–יפו, כתבה בפסק דינה שהתרשמה "כי אכן אין המדובר בהטעיה וכי ניתן ללמוד מההסכם כי התשלום הינו בגין כל לחיצה על הקישור הממומן שפורסם". בשל כך המליצה לצדדים להגיע להסכם שלפיו כהנא יחזור בו מהבקשה לתביעה ייצוגית, ובמקביל יוכנסו, כך לפי פסק הדין, "מספר הבהרות בהסכם ובהסברים המופיעים באתר האינטרנט של המשיבות בעברית, כדי להבהיר מספר עניינים שאולי לא היו בהירים דיים. כל זאת, מבלי שהמשיבות יודו בטענה כלשהי של המבקש". המלצה זו התקבלה על שני הצדדים, תוך תנאי שניתן מצד גוגל כי פרטי ההסכם יישארו חסויים.

"מתן פומבי להסכמות הצדדים עשוי להתפרש אצל המתבונן מהצד, שאינו בקי בהלוך התיק, כאינדיקציה לפסול כלשהו בהתנהגותן של המשיבות", נכתב מטעמן בהודעה שהוגשה לבית-המשפט, "אף שכלשון בית-המשפט הנכבד [...] הסכמות אלו נועדו 'בכדי להבהיר נקודות שאולי לא היו בהירות לחלוטין (אם כי לא עלו כדי הטעיה)'. לאור האמור, לצערן של המשיבות קיים חשש ממשי כי מתן פומבי להסכמות הצדדים יהווה תמריץ לרודפי הפרסום והתביעות חסרות התוכן, ורבים אלו".

לפיכך ביקשה גוגל "לאשר את הסכמות הצדדים ללא יידוע כולי עלמא בדבר פרטי ההסכמות". בית-המשפט החליט כי יש בכל זאת לכלול בפסק הדין שיאשר את ההסכם בין הצדדים את תמצית עילת התביעה, את העובדה כי היתה הסכמה לתיקון הסכם ההתקשרות והניסוחים באתר, בלי לפרט את התוכן, וכן את סכומי הגמול ושכר הטרחה שקיבל התובע. כך אכן נעשה.

השופטת אגמון-גונן אישרה את ההסכם, פירטה את תמצית עילת התביעה, את ההסכמה לתיקון ואת סכום הגמול (65 אלף שקל) וסכום שכר הטרחה (65 אלף שקל) ששילמה גוגל לכהנא, בלי להביא את פרטי שינויי הנוסח בהסכם ההתקשרות של אדוורדס ובדברי ההסבר הנלווים. "בשים לב לעובדה כי לא שוכנעתי כי המדובר בהטעיה", כתבה השופטת בפסק הדין, "[...] אינני רואה הצדקה להורות על פרסום בעיתונות לצורך איתור תובע חלופי ומייצג חלופי".

ת"א 1773/09

 Read this article in English