משכן מערכת ynet בזמן פרשיית הפיטורים (צילום: "העין השביעית")

משכן מערכת ynet בזמן פרשיית הפיטורים (צילום: "העין השביעית")

"תמוהה בעיני, בלשון המעטה, עמדת ynet, כי היא לא ידעה על התארגנות העובדים בחצרה ועל מעורבותם של אראלה, תני ושלי בהתארגנות העיתונאים", כך טוען יהונתן זילבר, עורך ערוץ המחשבים של אתר ynet, בתצהיר שהוגש לבית-הדין לעבודה בתל-אביב–יפו.

התצהיר הוגש במסגרת משפט על אודות נסיבות סיום העסקתו של כתב הכלכלה באתר, תני גולדשטיין. גולדשטיין טען כי העסקתו באתר הסתיימה עקב פעילותו לצירוף עיתונאים באתר לארגון העיתונאים החדש, וביקש מבית-הדין לקבוע כי ישוב לתפקידו באתר. הנהלת ynet מכחישה מכל וכל את המניע המיוחס לה.

גולדשטיין טוען עוד כי ביום שבו נודע לו על סיום העסקתו, זומנו לשימוע לפני פיטורים עוד שניים ממובילי ארגון העיתונאים באתר – עורכת דף הבית אראלה גניסלב ועורך ערוץ המחשבים יהונתן זילבר. הנהלת ynet הסבירה בתגובה כי פרישת שותף עסקי משמעותי אילצה אותה לקצץ בתקציב האתר. כמו כן העלתה הנהלת האתר סיבות ספציפיות באשר לטיב העבודה של גניסלב וזילבר, שגרמו להחלטה לזמנם לשימוע לפני פיטורים. ההנהלה הכחישה כי הגיע לידיעתה מידע על ארגון העיתונאים ומוביליו בטרם החליטה על זהות המפוטרים.

בתצהיר שהגיש זילבר לבית-הדין מאשר עורך ערוץ המחשבים כי פעל לצד גניסלב וגולדשטיין להחתמת עיתונאים באתר על טופסי הצטרפות לארגון. "הפצתי טופסי הצטרפות להסתדרות החדשה בקרב העובדים, וערכתי שיחות מסדרון רבות בנושא זה", כותב זילבר בתצהירו, "ואף תליתי עלונים של ארגון העיתונאים על לוחות המודעות במערכת. מאמצים אלו הבשילו לכדי הצטרפות של עשרות עובדים לארגון".

זילבר ממשיך וכותב כך: "ynet היא מערכת אינטימית, המתפרשת פיזית על פני שתי קומות בלבד (מתוך שלוש). זכורה לי שיחה מיום 7.2.2012, בשעות אחר הצהריים, שערכתי בעניין ההתארגנות עם אנשי הגרפיקה באופן-ספייס שנמצא בקומה השלישית. במהלכה נכנס לאזור מר ערן טיפנברון, המשנה לעורך הראשי של уnet [...] וקשה לי להאמין כי הוא לא שמע לפחות חלק מהדברים".

נוסף על כך טוען זילבר בתצהירו כי בתחילת חודש זה זומן לשיחה על-ידי העורך הראשי של האתר יון פדר והמשנה לעורך הראשי טיפנברון, ובמהלכה הציעו לו השניים "הצעה מעליבה ש'הונדסה' על-ידיהם כך שאשיב עליה בשלילה, ושכללה דרישה לוותר על סמכויותי ולקצץ משכרי". זילבר מגדיר את ההצעה "תרגיל מתוחכם, שנועד להציג פנים אחרות לבית-הדין ובו בזמן לשדר לחברי לעבודה את המסר שמי שמעז להתארגן נפגע, בין בפיטורים ובין בקיצוץ כנפיו, והשפעתו על עמיתי גדולה".

כעת צפויים להשיב בכירי ynet לטענות בתצהיר. בהמשך השבוע ייחקרו העדים על התצהירים החדשים.