ארגון העיתונאים של ההסתדרות הוא הארגון היציג בתכלת-תקשורת בע"מ, חברת תקשורת בשליטת שרה ג'ו בן-צבי, רעייתו של שלמה בן-צבי, המוציאה לאור בין היתר את המגזינים מבית "מעריב" לשעבר. השופט אורן שגב, מבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו, קיבל אתמול את בקשת ההסתדרות להכיר בארגון העיתונאים כארגון היציג בחברה, תוך מתיחת ביקורת על הנהלת החברה בשל יחסה להתארגנות.

כחלק ממאבקה בארגון העיתונאים טענה הנהלת תכלת כי בחברה קם ארגון עובדים נוסף, "ארגון עובדי תכלת", ועל כן יש לפתור קודם לכל את סוגיית היציגות בין שני הארגונים. "עשוי הקורא התמים לתמוה מה טעם מצאה המשיבה [חברת תכלת] לעוט על 'ארגון עובדי תכלת', שלכל היותר הנו ארגון בהקמה, כמוצאת שלל רב, ולשאת את דגלו כארגון העובדים המייצג, זאת שעה שהיא חתומה מול המבקשת [ההסתדרות] על הסכם קיבוצי מיוחד", כתב השופט שגב בפסק דינו.

"הקורא התמים הנ"ל היה עשוי לתמוה שבעתיים מה טעם מצאה המשיבה להמשיך ולשאת את 'נס המרד' של אותו 'ארגון חדש' גם אחרי ששלוש העובדות שהתאגדו לכאורה במסגרתו הודיעו ביום 3.4..14 באמצעות באות-כוחן כי הן מבקשות למחוק את בקשתן להצטרף להליך זה. אלא שלמן מקרא התגובה הראשונה שהוגשה על-ידי המשיבה בהליך זה, היה מתחוור חיש קל לקוראנו הלא תמים כי הרקע לדברים הנו התייחסותה של המשיבה למבקשת".

השופט שגב ציטט מהתגובה הראשונית של באי-כוחה של תכלת, עורכי-הדין יעל דולב וגיא גרשון, שהאשימו את ארגון העיתונאים באחריות לקריסת שתי החברות האחרות של בן-צבי, שהחזיקו בעיתונים "מקור ראשון" ו"מעריב", והבאתן למצב של הקפאת הליכים. בהמשך הבהיר השופט שגב כי כל עוד לא קם ארגון עובדים חדש של ממש בחברה, יש לראות בארגון העיתונאים של ההסתדרות את הארגון היציג.

עם זאת, השופט לא קבע חד-משמעית כי הנהלת תכלת היא העומדת מאחורי "ארגון עובדי תכלת". "הגם שאנו סבורים כי המשיבה גילתה פעלתנות יתר והתערבות בנוגע להתארגנות העובדים, לא הונחה בפנינו תשתית ראייתית מספקת, ממנה יהיה אפשר לקבוע בפסקנות כי היא זו אשר עומדת מאחורי ההתארגנות המכונה 'ארגון עובדי תכלת'", כתב.

לצד החלטות אלו, דחה השופט שגב את בקשת ארגון העיתונאים, שיוצג על-ידי עורכי הדין מורן סבוראי ואמיר בשה, וקבע כי לא הוכח שהנהלת תכלת הפרה את ההסכם הקיבוצי בכל הקשור לפיטורי עובדים. כמו כן קבע כי לא הוכח שהנהלת תכלת הפרה את חובתה לפי חוק הסכמים קיבוציים כשמנעה מנציגי ארגון העיתונאים להיכנס למערכת ולהיפגש עם העובדים, שכן לפחות במקרה אחד הורשו הנציגים להיכנס ולקיים פגישה עם העובדים.

36372-03-14