עורכי האתר הכלכלי "גלובס" התעצלו לחפש אמתלה לשיבוץ תמונה גדולה של כוכבת הוליוודית מצודדת בדף הבית. עבור מי ששכח לרגע מיהי השחקנית המפורסמת הוצמדה לתצלום כותרת פונקציונלית כדלקמן: "זו שרון סטון". מה שנכון.