"בסוף ינואר האחרון קיבלה ידיעות-אינטרנט הודעה קריטית מטעם אחד השותפים הגדולים שלה, אשר משמעותה המיידית היא פגיעה מהותית בהכנסותיה של ידיעות-אינטרנט", כך מצהיר העורך הראשי של אתר ynet, יון פדר, בתצהיר שהגיש אתמול (ג') לבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו.

התצהיר הוגש כחלק מדיון בנסיבות סיום עבודתו של תני גולדשטיין, כתב ערוץ הכלכלה באתר. לטענת גולדשטיין וארגון העיתונאים בישראל, עבודתו הגיעה לקצה משום שלקח חלק בארגון העיתונאים באתר, וכך גם עבודתם של העיתונאים אראלה גניסלב ויהונתן זילבר. לטענת ynet, נסיבות סיום עבודתם של השלושה כלכליות. בהקשר זה מדגיש פדר את ההודעה הקריטית בדבר פגיעה בהכנסותיה של חברת ידיעות-אינטרנט, העומדת מאחורי אתר ynet.

עורך ynet יון פדר (מימין) ומנכ"ל האתר אבי בן-טל, בדיון בבית-הדין לעבודה ביום חמישי האחרון (צילום: "העין השביעית")

עורך ynet יון פדר (מימין) ומנכ"ל האתר אבי בן-טל, בדיון בבית-הדין לעבודה ביום חמישי האחרון (צילום: "העין השביעית")

"בעקבות הודעה זו", כותב פדר בהמשך תצהירו, "התקיימה ביום 8.02.12 ישיבת הנהלה דחופה שבה הוחלט להעמיק את הקיצוצים בידיעות-אינטרנט ולבצע קיצוץ נוסף של 100 אלף שקל לחודש בהוצאות. מנכ"ל האתר, אבי בן-טל, סקר את הקיצוץ המשמעותי שהוא מתכוון לבצע בגזרת ההנהלה, כולל פיטורי סמנכ"ל בכיר ביותר. בסיכום איתו הוחלט כי המערכת מצדה תישא כ-50 אלף שקל מן הקיצוץ הנדרש, באמצעים כפי שהמשנה שלי מר ערן טיפנברון ואני נציע ונקבע".

לפי פדר, בעקבות דיון לאחר ישיבה זו הוחלט "לקצץ סכום של לפחות 20 אלף שקל בתקציב מערכת החדשות (באמצעות קיצוץ בכוח אדם ו/או בהוצאות אש"ל, צילום ושכר סופרים). ביצוע קיצוץ זה הוטל על אמנון מרנדה, ראש מערכת החדשות.

"הוחלט שלא למנות רכזת חדשה למחלקת השידורים החיים במקום הרכזת שפרשה באותו השבוע, להקפיא את התקן שלה ולמזגו עם זה של המפיקה הראשית. הוחלט שלא להיענות לבקשת תני גולדשטיין לחזור בו מהתפטרותו. בהמשך להחלטה זו נקבע שיבוטל התקן שעליו הוא יושב (כתב בערוץ הכלכלה).

"הוחלט להמעיט ככל האפשר בפיטורי עובדים, קרי לשקול אפשרות פיטוריהם של מנהלי ערוצים שהינם בעלי שכר גבוה יחסית ליתר כוח האדם המועסק באתר. שני מועמדים שהוצעו בהקשר זה – מנהלת ההומפייג' ומנהל ערוץ המחשבים – הוצעו הן לאור עלות שכרם הגבוהה והן על רקע קשיים ספציפיים הנוגעים להתנהלותם (החיסכון החודשי בעלות המעביד הצפוי מפרישתם של שני עובדים אלה עשוי להסתכם בכ-30 אלף שקל).

"לקצץ בשכ"ס ובעלויות חד-פעמיות אחרות. כך למשל הוחלט, בין השאר, שלא לשגר כתב לנסיעת ראש הממשלה לארצות-הברית, שלא לרכוש שירותי שידור live של טקס פרידתה של נשיאת בית-המשפט העליון היוצאת וכדומה. החלטות אלה, והחלטות נוספות ממגזר פעולה זה, פוגעות ללא ספק בתוכן האתר, אך הן כורח בלתי נמנע במציאות של חיסכון וקיצוצים. כך פעלנו. ואך ורק לאור הגזירות הכלכליות שהוטלו על ידיעות-אינטרנט בעל-כורחה".

לצד תצהירו של פדר הוגש לבית-הדין תצהיר משלים מטעם המנכ"ל בן-טל, המאשר את דברי פדר על "הודעה קריטית מטעם אחד השותפים הגדולים", שמשמעותה פגיעה מהותית בהכנסותיה של ידיעות-אינטרנט, ואת ההחלטות שהתקבלו בישיבת ההנהלה שלאחריה.

לפי בן-טל, באותו היום שבו זומנו גולדשטיין, גניסלב וזילבר לשימועים, זומנו (ומאוחר יותר פוטרו) גם סמנכ"ל הטכנולוגיה שרון פריאל, אחראי שירות לקוחות בלוח האתר שי שניר ועורכת מבזקים באתר שרה פריד.

"בליל של חשד, אי-אמון, דמוניזציה מצד אחד ומרטיריות מדומה מן הצד האחר"

את תצהירו פותח פדר בסקירה כללית של אתר ynet מראשיתו ועד היום. בין היתר מצהיר פדר כך:

"אני מאמין בכל מאודי במודל מנהיגות דמוקרטי ומשתף. האמנתי, ועודני מאמין, שהדרך הנכונה להניע אנשים ולזכות במרצם, כמו גם במימוש הפוטנציאל העצום הגלום בכל אחד מאיתנו – היא באמצעות שיתוף וקשב. מעטים המקרים שהנחתתי הוראות, שקבעתי קביעות בלא להתייעץ ולהיחשף לאלטרנטיבות ולעמדות של עמיתי והכפופים לי. תמיד ביקשתי לשמוע את האיפכא מסתברא, ובמידה שגיליתי קוצר רוח כלשהו זה היה דווקא כלפי מי שביקש להשמיע באוזני את מה שממילא ידעתי או הערכתי.

"מיניתי למנהלי ערוצים ולסגנים בעיקר אנשים שחשבו אחרת ממני, ושאיתגרו את הגיונותי והחלטותי. תמיד הנחתי שהוויכוח הבונה עדיף על הצייתנות הנכנעת. האנרגיה של הארגון לא תיוושע מכניעה לסמכותי, אלא דווקא מ'הכנעת האגו' שלי לטובת מה שמסתבר כנכון וכראוי לעשות. בעלי תפקידים בכירים שהגיעו ממערכות אחרות, שבהן נוהג מודל ניהול שונה, היו המומים למדי מהתרבות הארגונית שפיתחנו ב-ynet. ושמי יצא 'לשמצה' בקרב מי שאמון על דפוסי התנהלות הייררכית, משמעתית, ביורוקרטית. אך אני התעקשתי על מדיניות של דלת פתוחה, פיזית ומטפורית כאחד.

"[...] הקמת ynet לוותה לאורך כל הדרך בקשיים תקציביים ניכרים. במשך שנים רבות האתר הפסיד הון עתק, וגם עתה – על רקע ההידרדרות הגדולה בענף הפרסום – כדאיותו שברירית. כפועל יוצא מכך, לאורך רוב שנות פעילות האתר, וגם כיום, השתכרו עובדיו שכר נמוך במידת מה לעומת זה של כמה מעמיתיהם בכלי התקשורת המסורתיים. והייתי מאושר לו היה ביכולתי לאפשר לעובדי לקבל משכורות גבוהות יותר.

"כך או אחרת, ברור כי בלתי אפשרי לנהל עובדים שמשתכרים שכר נמוך אם נוסף לכך הם גם מדוכאים מקצועית. אני שמח אפוא להיווכח שחדוות היצירה של אנשי המערכת, האפשרות להביע דעה והמקום שניתן לה, סייעו במידת-מה להתגבר על התסכול החומרי. ואני מניח שגישתי הדמוקרטית, המשתפת, חיפתה במשהו על התמורה החומרית הצנועה מדי.

"[...] מה מפתיע אפוא שבתוך ימים ספורים 'הפכנו' לפתע מארגון מטפח ומפרגן הדדית לכזה שמוצג כאיזה דמון כוחני וערל לב. העלבונות האישיים, לבד מן העובדה שאינם הוגנים בעליל, הם מוזרים בתכלית. הם תוצר מלאכותי של מערכת דיסאינפורמציה יעילה, מתוחכמת למדי, אך שקרית. אין זה ynet. אין זו דרכו".

פדר מדגיש כי הוא מבין את המוטיבציה להקמת ארגון העיתונאים החדש, בשל תנאי עבודתם של העיתונאים בישראל. "הזכות להתארגנות היא בעיני זכות מקודשת ממש, והיא ראויה והוגנת, ואין להפריע לה ואין לחבל בה", כותב פדר.

"[...] על רקע זה אני מוכרח להודות כי מה שהתגלה לי בימים האחרונים, בעניין האופי החשאי שבו התנהלה הקמת ועד סקטוריאלי, תמוה בעיני מאוד, וגם מעליב במידה לא מבוטלת. דווקא בשל המדיניות הפתוחה שהנהגתי כל השנים לא היה בכך צורך. אין לי ספק שמדובר במודל מיובא, חיצוני. מי שהשיא ליזמי המהלך הזה את מודל ההתנהלות החשאי הכמוס השיא להם עצת אחיתופל. זה זר לנו ובדיעבד הכשיל את כולנו, והפיל אותנו בתמימות לתוך בליל של חשד, אי-אמון, דמוניזציה מצד אחד ומרטיריות מדומה מן הצד האחר. אנחנו לא שני צדדים משני עברי המתרס. כולנו באותו הסיר".

אין צורך בעורך-דין

יהונתן זילבר, שני משמאל, בדיון בבית-הדין לעבודה ביום חמישי האחרון (צילום: "העין השביעית")

יהונתן זילבר, שני משמאל, בדיון בבית-הדין לעבודה ביום חמישי האחרון (צילום: "העין השביעית")

במקביל הוגש אתמול לבית-הדין לעבודה תמליל מלא של השימוע שנערך לפני שבוע לעורך ערוץ המחשבים באתר ynet, יהונתן זילבר.

בשימוע לקחו חלק זילבר עצמו ועו"ד אמיר בשה, המייצג אותו מטעם ארגון העיתונאים בישראל מחד, ומנגד עורך האתר פדר, המשנה לעורך טיפנברון ועו"ד סיגל פעיל, המייצגת את האתר בפני בית-הדין לעבודה.

מתמליל השימוע עולה כי בשימוע הקודם שנערך לזילבר, בתחילת החודש, אמר זילבר למשנה לעורך כי הוא מעוניין בעורך-דין. על כך השיב טיפנברון כי "אין צורך בעורך-דין". עו"ד בשה טוען כי זהו ציטוט מתוך הקלטת השימוע הראשון ששמע במו אוזניו. בהמשך השימוע טען עו"ד בשה כי בשימוע הראשון שנערך לזילבר אמר לו טיפנברון כי פיטוריו "לא נעשו על רקע איכות העבודה". טיפנברון זעם על טענה זו ואמר שדבריו הוצאו מהקשרם.

אשר לטענות של ynet על יכולותיו של זילבר כעורך ערוץ המחשבים, עו"ד בשה מנה את הישגיו של זילבר בערוץ, בין היתר טען ל"עלייה דרמטית" במספר הכניסות לערוץ, אך העורך פדר הגדיר את רשימת ההישגים כ"רשימה של זוטות". המשנה לעורך טען כי הרייטינג של הערוץ דווקא הידרדר, ותחת ניהולו של זילבר הוא נפל מהערוץ החמישי בפופולריות של האתר לערוץ השישי, לאחר שנעקף על-ידי ערוץ האוכל.

במהלך השימוע התייחס זילבר לאפשרות שבעקבות פיטוריו, יאוחדו ערוצי המחשבים ב-ynet ובאתר "כלכליסט". "עכשיו בלי ראש, איך לא יאחדו את ערוץ המחשבים?", שאל את פדר. "יש לך מתחרה ממש טוב ב'כלכליסט', איך אתה מתכוון בכלל להחזיק את המשרה של ארבעת האנשים האלה". פדר השיב לו: "זו אכן בעיה גדולה מאוד".

32893-02-12