לפני חודשים אחדים הודיעה לשכת הדוברות של רשות השידור בגאווה כי ועדת הכספים של מליאת הרשות אישרה את התקציב לשנת 2011. דוד חיון, יו"ר ועדת הכספים ברשות, צוטט בהודעה לעיתונות כאומר: "העיקרון שהנחה אותנו היה הגשת תקציב מאוזן העומד בכללי המינהל התקין. אישור התקציב אתמול הוא צעד היסטורי בהובלת הרשות לדרך חדשה ולתרבות ניהולית תקינה".

הגאווה היתה במקומה. לאחר שבע שנים שבהן פעלה הרשות בלא תקציב מאושר, הצליחה ההנהלה החדשה, בראשות היו"ר אמיר גילת, להביא לאישור הצעת תקציב מאוזנת בסך 870 מיליון שקל, רובם מכספי האגרה של כולנו.

יו"ר הרשות אמיר גילת (משמאל) ומנכ"ל הרשות הקודם מרדכי שקלאר (צילום: דוברות רשות השידור)

יו"ר הרשות אמיר גילת (משמאל) ומנכ"ל הרשות הקודם מרדכי שקלאר (צילום: דוברות רשות השידור)

מבקר המדינה התייחס בהרחבה בדו"ח האחרון שלו להפעלת רשות השידור בלא תקציב מאושר. "בשנים 2004–2010", כתב המבקר, "פעלה הרשות בלא שתקציבה אושר כחוק על-ידי הממשלה, וברובן לא אישרו ועדת הכספים והוועד המנהל של הרשות את תקציבה.

"לא זו בלבד, אלא שההנחות שהצעות התקציב של הרשות הוכנו לפיהן בשנים 2008–2010 לא התממשו: בכל אחת משנים אלו הוכנה הצעת התקציב בהנחה שהרפורמה תמומש, הסכמים עם העובדים ייחתמו, ומשרד האוצר יעביר לרשות את חלקו במימון הרפורמה; בשנים 2009–2010 נבנה אומדן ההכנסות מאגרת הטלוויזיה לפי סכום אגרה נמוך משנקבע.

"הנהלת הרשות צפתה שאם ההנחות בדבר מימוש הרפורמה לא ייצאו אל הפועל, יהיה לה גירעון תקציבי כבד, אך לא פעלה מראש כדי להקטין את רמת ההוצאות בהצעת התקציב כך שהתקציב לא יהיה גרעוני, אף שהממונה על התקציבים במשרד האוצר ומוסדות הרשות דרשו ממנה להכין תקציב מאוזן".

המבקר קבע כי האחריות ל"כשל המתמשך" של תפקוד רשות השידור בלא תקציב מאושר "מוטלת על המוסדות המנהלים שלה (בשנים שבהן היה לה ועד מנהל) ועל השרים הממונים עליה".

לפני כחודש אישר משרד האוצר את תקציב שנת 2011, והפך את ההישג של ההנהלה החדשה ברשות לרשמי. באותו מועד נמסר כי תקציב הרשות לשנת 2012 יאושר אף הוא ברשות בתוך ימים אחדים ויוגש לאוצר. בינתיים התברר כי אישור תקציב 2012 לא יצא לפועל, ונדחה עד לשינוי החוק כך שיפחית את מחויבויות הרשות לרכישת הפקות מקור.

"אף אחד לא יודע מה קורה בתקציב הזה"

אך בעוד שהרשות התגאתה באישור התקציב, את פרטי התקציבים היא שומרת לעצמה. לפני שבועיים נשלחה פנייה מטעם "העין השביעית" אל רשות השידור בבקשה לעיין בתקציב המאושר של שנת 2011. בתחילת שבוע זה הודיעה דוברות הרשות כי התקציב אינו ברשותה. אפילו מבקר המדינה התקשה לבחון את יישום הצעות התקציב ברשות השידור. "במועד סיכום דו"ח זה", ציין המבקר בינואר 2011, "עדיין לא היו בידי רשות השידור נתונים מלאים על ביצוע התקציב ב-2009".

גם ארגוני היוצרים, שהגישו השבוע עתירה בשל אי-קיום מתמשך של הסעיף בחוק רשות השידור המורה על השקעת 36% מכלל הכנסות הרשות בשנה למימון רכישה של הפקות מקומיות, לא הצליחו לשים ידם על התקציבים האחרונים ולא על הצעת התקציב לשנת 2012.

"אף אחד לא יודע מה קורה בתקציב הזה", התלונן ניר טויב, נציג פורום היוצרים הדוקומנטריים בישראל, בדיון שנערך שלשום בוועדת הכלכלה של הכנסת. "אנחנו מבקשים שתקציב רשות השידור יהיה גלוי ושקוף", הוסיף טויב כשהופיע בהמשך בפני הוועדה לענייני ביקורת המדינה. "אנחנו מבקשים שהוא יפורסם, גם תקציבי הרשות לשנים 2006–2011, ואנחנו רוצים לדעת איך נראה התקציב של 2012".

כשביקשו עורכי-הדין יהושע רזניק וינון סרטל, המייצגים את ארגוני היוצרים בבג"ץ, לעיין בתקציבי הרשות, נענו בשלילה. "על מנת שהרשות תבחן את בקשתכם לקבל מידע, נבקשכם לפנות אל הממונה על חופש המידע ברשות, הגב' כרמלה ישראלי", כתב אליהם עו"ד תומר קרני, סגן היועצת המשפטית ברשות. "בקשתכם", הוסיף, "תיבחן בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998, בכפוף לתשלום האגרות כדין".

בשיחה עם "העין השביעית" הגדיר עו"ד סרטל את התשובה של הרשות כ"ניסיון למרוח" את העותרים, במטרה לדחות את ההכרעה בעתירתם עד למועד שחלק ממנה יתייתר. יחד עם זאת, עו"ד סרטל מעריך שבמהלך הדיון בעתירה ייחשפו נתוני התקציב.

היו"ר גילת, שנכח השבוע בכנסת בישיבות שבהן דיבר טויב על אי-שקיפות התקציב, אמר כי הוועד המנהל של הרשות כבר ערך ישיבה על עקרונות התקציב לשנת 2012, וכי היום (חמישי) תתכנס ועדת הכספים של מליאת הרשות כדי לדון בתקציב 2012. בתשובה לפניית "העין השביעית" נמסר מרשות השידור כי כאשר התקציב יאושר, תופץ הודעה מסודרת לעיתונות.