בית-הדין הארצי לעבודה מחק את ערעור "מעריב" על פסיקתו של בית-הדין האזורי בעניינו של העיתונאי חגי מטר, זאת בעקבות בקשת באי-כוחו של העיתון.

בינואר האחרון, טרם כניסת החברות המפעילות את "מעריב" להקפאת הליכים, עירער העיתון, באמצעות עורכי-הדין יעל דולב וגיא גרשון, על פסיקת בית-הדין האזורי. זה האחרון קבע כי פיטוריו של מטר מהעיתון על רקע עמדותיו הפוליטיות היו פסולים, וחייב את "מעריב" לפצות את מטר ב-100 אלף שקל.

ביום שני האחרון הגישה עו"ד דולב בקשה למחיקת הערעור. "אין פעילות במערערת", כתבה דולב ביחס לחברת אחוזת הירש ישראל תשנ"ד בע"מ, החברה שבאמצעותה רכש שלמה בן-צבי את העיתון ומולה נערכו כל ההליכים בעניינו של מטר. "לאור כך", הוסיפה עו"ד דולב, "[...] הפך למעשה הערעור לתיאורטי".

ארגון העיתונאים של ההסתדרות, באמצעות עורכי-הדין אמיר בשה, מורן סבוראי ושי תקן, הסכים למחיקת הערעור "ובלבד שפסק הדין של בית-הדין קמא יאושרר על-ידי בית הדין הנכבד". באי-כוחו של הארגון ציינו עוד כי למרות החלטת בית-הדין לדחות את בקשת "מעריב" לעכב את ביצוע פסק הדין ותשלום הפיצוי למטר, הסכום טרם שולם.

"המערערת, בניסיון לחמוק מביצוע פסק הדין, מבקשת כעת לשרטט מציאות חדשה ובלשונה בבקשה 'אין פעילות במערערת...'", כתבו באי-כוחו של ארגון העיתונאים. "ואולם לא כך הם פני הדברים".

שלשום פסקו השופטות ורדה וירט-ליבנה, רונית רוזנפלד וסיגל דוידוב-מוטולה כי יש למחוק את הערעור. "מובהר בזאת", הוסיפו בפסק הדין, "כי לאור מחיקת הערעור, פסק דינו של בית-הדין האזורי נותר בעינו".

כעת נותר לראות מתי, אם בכלל, תשלם החברה של בן-צבי למטר את הפיצויים שקבע בית-הדין.

39790-01-14