הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

ועדת לנדס

סיכומי דיון

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 1, 17.9.13

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 2, 3.10.13

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 3, 17.10.13

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 4, 24.10.13

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 5, 31.10.13

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 6, 7.11.13

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 7, 14.11.13

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 8, 21.11.13

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 9, 28.11.13

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 10, 12.12.13

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 11, 19.12.13

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 12, 26.12.13

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 13, 2.1.14

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 14, 9.1.14

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 15, 16.1.14

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 16, 27.1.14

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 17, 30.1.14

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 18, 6.2.14

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 19, 13.2.14

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 20, 20.2.14

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 21, 23.2.14

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 22, 27.2.14

ועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 23, 3.3.14

ועדת המשנה לוועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 1, 30.1.14

ועדת המשנה לוועדת לנדס - סיכום דיון, ישיבה מס' 2, 6.2.14

פניות לוועדה

פניית חברת אשכולות לוועדה לבחירת המתווה לשידור הציבורי, 29.10.13

המלצות האגודה לזכות הציבור לדעת לוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי, 6.11.13

פניית עמותת הצלחה לוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי, 6.11.13

פניית חנן יובל, מ"מ יו"ר א.מ.י, לוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי, 7.11.13

פניית תל"י לוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי, 7.11.13

פניית איגוד התסריטאים לוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי

דו"חות ותזכיר החוק

בחינת המתווה לשידור ציבורי - דו"ח ביניים של חברת הייעוץ עמרב השקעות בע"מ

דו"ח הוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי העתידי בישראל

תזכיר חוק השידור הציבורי הישראלי, אפריל 2014

ישיבות מליאה והוועד המנהל

ישיבת מליאת רשות השידור, ירושלים, 17.1.11

ישיבת הוועד המנהל של רשות השידור, תל-אביב, 12.6.11

ישיבת הוועד המנהל של רשות השידור, תל-אביב, 10.7.11

ישיבת הוועד המנהל של רשות השידור, תל-אביב, 17.7.11

ישיבת הוועד המנהל של רשות השידור, תל-אביב, 24.7.11

ישיבת הוועד המנהל של רשות השידור, תל-אביב, 31.7.11

ישיבת הוועד המנהל של רשות השידור, תל-אביב, 28.8.11

ישיבת הוועד המנהל של רשות השידור, תל-אביב, 30.10.11

ישיבת הוועד המנהל של רשות השידור, 22.1.12

ישיבת הוועד המנהל של רשות השידור, תל-אביב, 27.2.12

ישיבת הוועד המנהל של רשות השידור, תל-אביב, 17.6.12

ישיבת מליאת רשות השידור, 24.7.12

ישיבת מליאת רשות השידור, 8.8.12

ישיבת הוועד המנהל של רשות השידור, תל-אביב, 25.11.12

ישיבת מליאת רשות השידור, 17.10.13

ריכוז החלטות מליאת רשות השידור, 17.10.13

ישיבת מליאת רשות השידור, 2.12.13

ריכוז החלטות מליאת רשות השידור, 2.12.13

ישיבת מליאת רשות השידור, 14.1.14

ריכוז החלטות מליאת רשות השידור, 14.1.14

מסמכים נוספים

יום עיון בנושא אגרת רשות השידור, 20.2.13

מכתב חברי מליאת רשות השידור לשר התקשורת גלעד ארדן, 2.5.13

מכתב ההתפטרות של חמשת חברי מליאת רשות השידור, 27.10.13

מכתב יו"ר רשות השידור אמיר גילת למשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט בעניין קמפיין עובדי הרשות נגד סגירתה, 26.6.14

חוות דעת היועצת המשפטית של רשות השידור בנוגע לקמפיין העובדים נגד סגירת הרשות, 2.7.14

ועדת צוקרמן

דו"ח הוועדה לבחינת מבנה השידור הציבורי ומעמדו המשפטי והציבורי, 1997

לעיון נוסף

כל חלקי "הגנזך" באתר "העין השביעית"

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.