רסס 9 בערב

שמו הראשון של השבועון "העולם הזה", עת נערך על-ידי אורי קיסרי