רסס רשת ד'

תחנת רדיו ציבורית בשפה הערבית הפועלת במסגרת קול-ישראל. שידוריה מיועדים לאוכלוסייה הערבית בישראל ובמדינות השכנות. אף שנוסדה לצורכי תעמולה ויש הטוענים כי מסריה מוטים, אנשיה מצהירים כי היא פועלת לפי סטנדרטים עיתונאיים. מוכרת גם כ"קול-ישראל בערבית" ראו הרחבה