רסס פרשת עופר

פרשת שחיתות שנחשפה ב-1974 בשבועון "העולם הזה" על-ידי העיתונאי יגאל לביב. בעקבות החשיפה נפתחה חקירה נגד שר השיכון אברהם עופר, שנחשד בלקיחת שוחד והתאבד בעיצומה של החקירה. הפרשה, יחד עם פרשות אחרות שנחשפו באותה תקופה, היתה נקודת ציון בסוגיית השקיפות השלטונית במדינת ישראל וסמן למהפך השלטוני שהתחולל שלוש שנים אחריה, ב-1977 ראו הרחבה