רסס פלקור

סוכנות ידיעות של הסוכנות-היהודית בירושלים. הוקמה ב-1934, על רקע משפט רצח ארלוזורוב, במטרה להזין עיתונים יהודיים ברחבי העולם בעמדות מפא"י. נסגרה ב-1948, עם קום המדינה. שמה הוא ראשי-תיבות של סוכנות הכתבים הפלשתינית (Palestinian Correspondence Agency) ראו הרחבה