רסס עונת המלפפונים

תקופה ללא התרחשויות מסעירות. הביטוי מתאר בדרך-כלל את עונת הקיץ, שבה הפעילות במשק ובחברה מופחתת. תקופה כזו קשה לכלי התקשורת, החסרים אירועים לדווח עליהם. השימוש בביטוי בתקשורת נפוץ במיוחד בעיתונות הספורט בתקופת הפגרה, שבה אין מתקיימים משחקים ראו הרחבה