רסס עוזי ניבון

שם העט של העיתונאי עוזי בנזימן כשכתב בשנים 1963–1964 בעיתון "חירות" ראו הרחבה