ליל הברווזים (ידיעות אחרונות) רסס - "העין השביעית"