רסס כבוד הלבנון

מוסף של עיתון "הלבנון". החל לצאת לאור כרבעון עם ייסוד העיתון ב-1863. הפרסום לא היה תדיר, אולם לאורך רוב שנות קיומו של העיתון נקרא מדורו הספרותי בשם זה