חנה קים נגד אלי ציפורי רסס - "העין השביעית"

22.03.2022