רסס חדשות כזב

ובלועזית: "פייק ניוז"

25.10.2023
24.10.2023