ועדת השרים לעניין רשות העיון בחומר ארכיוני מסווג רסס - הכל