רסס דאס קעסטעלע

(ביידיש: "התיבה") אחד מכינוייה של תחנת הרדיו המחתרתית של הארגון הצבאי הלאומי (אצ"ל). חברי הארגון כינו אותה "קול ציון הלוחמת". ע"ע "קול ציון הלוחמת"ראו הרחבה