רסס אגודת העיתונאים ירושלים

אגודת העיתונאים בירושלים היא אחת משלוש אגודות מקצועיות איזוריות ותיקות, עיקר כוחה בא לה מחבריה עובדי רשות השידור העובדים מכוחו של חוזה עבודה קיבוצי ראו הרחבה