רסס אגודת העיתונאים ירושלים

אגודת העיתונאים בירושלים היא אחת משלוש אגודות מקצועיות איזוריות ותיקות, עיקר כוחה בא לה מחבריה עובדי רשות השידור העובדים מכוחו של חוזה עבודה קיבוצי ראו הרחבה 

23.08.2023