רסס אגודת העיתונאים בחיפה

הארגון המקצועי של העיתונאים ואנשי התקשורת בחיפה ובצפון הארץ (שמה הרשמי: "אגודת העיתונאים – חיפה והצפון"). אחת מתוך שלוש אגודות אזוריות המרכיבות את האיגוד הארצי של עיתונאי ישראלראו הרחבה