רסס אבשלום קוה

סופר ועיתונאי. היה חבר מערכת "על המשמר" עד לסגירתו ראו הרחבה